Chương trình An táng chị Têrêxa Thanh Trúc

Chương Trình An Táng Chị Têrêsa Trần Thị Thanh Trúc (Mary T. Tran) Mời xem chương trình chi tiết ở link dưới đây: http://www.everplans.com/funeral-update/pages/Mary-Tran Bản tin của Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia: Trân trọng thông báo: Bà Têrêsa Trần Thị Thanh Trúc Sinh ngày 24 tháng 4, 1957, Sài Gòn, Việt Nam Qua … Read more

Thư mời tham dự Lễ Ngọc Khánh Linh Mục

Kính gửi tất cả anh em CSB, Tuần vừa rồi, chúng tôi, anh em CSB vùng Nha Trang có nhận từ anh Non 66, một thư mời của Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, nguyên giáo sư và nguyên giám đốc TCV Sao Biển Nha Trang (1967-1972). Nguyên văn thư mời của Đức Ông như … Read more

Nguyễn Ngọc Anh sb66 đã ra đi về Nhà Cha

Quí anh em thân kính, Anh em lớp sb66 đau buồn báo tin: Người anh em Phêrô Nguyễn Ngọc Anh sb66 đã ra đi về Nhà Cha vào ngày 26 tháng 06 năm 2013 tại Đà Lạt, Việt Nam, hưởng thọ 60 tuổi (1954-2013). Cuối tháng 2/2013 vừa qua, một cô bạn cùng lớp Lasan Adran ngày xưa từ … Read more

Tin Thụ phong Linh Mục của Sao Biển em

Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa và hiệp nhất Non cùng gia đình hân hoan báo tin: Vào lúc 8h30 ngày 1/6/2013, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn – Tổng Giám Mục Sài Gòn Sẽ truyền chức Linh Mục Tại Nhà Thờ Đức Bà (Chánh Tòa Sài Gòn) cho 8 … Read more

Tin Vĩnh khấn của Sao Biển con

-Hân Hoan Báo Tin: Nữ Tu Tê-Rê-Xa Phạm Thị Thanh Nhàn, con của Giu-Se Phạm Văn Phương Csb65, được Vĩnh Khấn ngày 08.06.2013, tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. -Thánh Lễ Tạ Ơn: 09g30′ ngày 16/06/2013 tại Thánh Đường Giáo Xứ Kẻ Sặt, Giáo Phận Xuân Lộc. Hân Hoan kính báo. Long Paul … Read more

Thêm tin Tuyên khấn của con cháu Cựu Sao Biển

Anh em CSB 72 xin chúc mừng : -Nữ Tu Tê-Rê-Xa Phạm Thị Thanh Nhàn, con của Giu-Se Phạm Văn Phương Csb65, được Vĩnh Khấn ngày 08.06.2013, tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. – Nữ Tu Trương Thị Du, Cháu của Fx. Trần Thế Miên Sb 63, Houston, Texas. Sẽ vĩnh khấn vào … Read more