Người Chu-Ru, các vị Thừa sai và Nhà thờ Ka-Đơn (Thiên hựu Nguyễn Thành Thống 60)

NGƯỜI CHU-RU, CÁC VỊ THỪA SAI VÀ NHÀ THỜ KA-ĐƠN   Người Chu-Ru là một sắc tộc thiểu số (ethnic minority) theo thống kê năm 2009 chỉ có khoảng 19.314 người, xếp thứ 34 trên tổng số 54 sắc tộc ở Việt Nam, chiếm 0,0225 % dân số Việt Nam. Theo Linh mục Giuse Nguyễn … Read more

Cùng suy tư về bài Văn tế các đẳng (Nguyễn Văn Nghệ 74)

Tháng mười một CÙNG SUY TƯ BÀI VĂN TẾ CÁC ĐẲNG                         Con người ta sau khi từ giã cõi trần, thân xác trả về lòng đất, hồn thiêng về với Chúa, nếu chết trong ơn nghĩa của Người. Nhưng thử hỏi mấy ai đặng “ cầm mình vẹn sạch trước mặt Chúa”? Bợn … Read more

Chữ Quốc ngữ và môi trường bình định ( Petrus Paulus Thống 60)

CHỮ QUỐC NGỮ VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH   Chữ Quốc Ngữ (CQN) là đề tài được đề cập nhiều lần, được bàn luận dưới nhiều khía cạnh, thậm chí được đánh giá theo nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng ai cũng phải thừa nhận, vì thực tế là như thế, CQN rất tiện dụng, … Read more

Bản thân chữ Quốc ngữ “có tội” với dân tộc Việt Nam không? (Nguyễn Văn Nghệ 74)

   BẢN THÂN CHỮ QUỐC NGỮ     “CÓ TỘI” VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG?     Sáng thứ bảy, ngày 3/10/2015 tại khu Viet Star Resort, thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Trường Đại học … Read more

Các yếu tố làm giảm thiểu nạn ly dị (Thanh Minh chuyển ngữ)

Các yếu tố làm giảm thiểu nạn ly dị Tiến Sĩ Jeff Mirus, thuộc Catholicculture.org, trong bài đăng  ngày 18 tháng Giêng, năm 2011, đã trích thuật kết quả thống kê do “National Marriage Project” (Kế hoạch hôn nhân quốc gia) thực hiện, nêu lên sáu yếu tố lớn giúp cho nạn ly dị có … Read more