Trí lực và tâm lực – G. Tuấn Anh

Trí lực và tâm lực Lòng mến không thể khởi đầu từ trí lực mà phải khởi đi từ tâm lực.   Người Công Giáo hay ngoài Công Giáo sẽ có những cách khác nhau khi tư duy về Thiên Chúa. Dưới góc độ con người, cách tư duy của một cá thể về Thiên … Read more

Chân thành cảm ơn

        Chân thành cảm ơn                                                 Ban biên tập        Nội San DẤU CHÂN SAO BIỂN 2012 Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em CSB trong và ngoài nước đã nhiệt tình ủng hộ về tinh thần và vật chất , trực tiếp viết bài để chúng tôi … Read more