Hội ngộ Kim Khánh SB 08

THƯ NGỎCÙNG ANH EM CỰU CHỦNG SINHTIỂU CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG Anh em Cựu Chủng Sinh Sao-Biển thân mến. Trong tình thương của Chúa và sự phù hộ của Mẹ Maria Sao-Biển, tất cả chúng ta đã có một thời gian ít nhiều chung sống và tu học dưới mái trường Tiểu Chủng … Read more