Đặc San 50 Năm Lớp SB 69-70

MỤC LỤC

01. Hình bìa
02. Lời ngỏ
03. Mẹ Sao Biển   
04. Văn Tế Tưởng Nhớ Công Đức Ân Sư Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang   
05. Người Đếm Lá Vàng (Thơ)
06. Bong Bóng   
07. Humor   
08. Anh Em Thân
09. Cách Đọc Một Con Số Như Thế Nào Cho Đúng Trong Tiếng Việt?  
10. Cha Sở Đồng Trăn Quý Mến   
11. Tiếng Lóng Thời Xưa  
12. La Femme En Tout Est…! Vợ Là…Tất Cả…! (Thơ)
13. Cùng Chúa Giêsu Buổi Sáng   
14. Tiếng Lòng Người Con Mẹ Sao Biển   
15. Tôi Tha Thứ Nhưng Tôi Không Thể Quên!
16. Nguồn Gốc Các Nốt Nhạc Và Guido D’arezzo   
17. Tiếng Chuông   
18. Nhớ Về Sao Biển (Thơ)   
19. Giáo Dân – Những Loại Xương Trong Giáo Xứ   
20. Vẫn Luôn Nhớ Về…!#. – *Mái Nhà… Ngày Xưa…! (Thơ)
21. Tề Vật Luận   
22. Hồi Ký Hội Ngộ Sao Biển 6970 Nha Trang 2016    
23. Nhớ Mãi Người Sao Biển Ơi (Nhạc)
24. Mẹ Ơi Con Hứa Sẽ Về (Nhạc)  
25. Con Với Mẹ (Nhạc)   

Hình Ảnh

26. Trường Xưa   
27. Quý Cha, Quý Thầy, và Ân Nhân  
28. RIP: Các Ân Sư, Ân Nhân   
29. RIP: Lớp 6970   
30. Hội Ngộ Sao Biển Nha Trang 2008   
31. Hội Ngộ Phan Thiết 2010   
32. Hội Ngộ Phan Rang
33. Hội Ngộ Lagi 2014   
34. Hội Ngộ Nha Trang 2016
35. Hồng Ân 25 Năm Lm Dom. Nguyễn Công Đắc Và G.B Ngô Đình Tiến Tại Nhà Thờ Phước Hoà   
36. Tại ĐCV Sao Biển 25 Năm Hồng Ân Lm Của Dom. Nguyễn Công Đắc Và G.B Ngô Đình Tiến  
37. Gặp Gỡ Cha Lê Thành Nhân (Australia) Tại Phước Hòa – Mừng 20 Năm Linh Mục
38. Hoa Trái Ơn Gọi   
39. Danh Sách Lớp SB 69   
40. Danh Sách Lớp SB 70  
41. Nối Vòng Tin Yêu (Nhạc)   
42. Lời Tri Ân