Tản mạn 2015 – 18

Tản mạn 2015 – 18 <…   12. Hàng chữ đã viết trên tường và ngón tay Thiên Chúa đã viết ra thế. Nếu tất cả những lời tiên báo này liên quan đến đức giáo hoàng Phanxicô, như có thể là như thế, thì những lời tiên báo về môt vị giáo hoàng tuẫn … Read more

Tản mạn 2015 – 17

Tản mạn 2015 – 17 <…   10. Vị Tôi tớ Chúa, sơ Luisa Piccarreta, cũng cho biết Chúa Giêsu đã nói: “Các quốc gia Ta đã sủng ái, là nước Ý và nước Pháp, lại là những quốc gia chối bỏ Ta nhiều nhất… Họ chính là những quốc gia gây nhiều chiến tranh … Read more

Tản mạn 2015 – 16

  Tản mạn 2015 – 16   <…   7. Các sứ điệp của cha Pedro Regis được đức giám mục của ngài cho phép công bố. Ngài cho biết Đức Mẹ đã nói như sau: “Sẽ đến ngày vị Giáo hoàng đích thực bị truất khỏi ngai … Các Lề luật mới được ban … Read more

Tản mạn 2015 – 15

  Tản mạn 2015 – 15 <… Vậy, lời tiên báo này nói với chúng ta điều gì? Lời tiên báo này cho chúng ta biết rằng trong triều đức giáo hoàng Phanxicô ( trong thời cai quản của vị giáo hoàng thứ 112 theo lời tiên báo) chúng ta sẽ trải qua cuộc bách … Read more

Tản mạn 2015 – 14

Tản mạn 2015 – 14   <…   Có lẽ để kết thúc đề tài này, nhà cháu mời các bác đọc bài sau đây của tiến sĩ Kelly Bowring, trên trang của ông tại địa chỉ http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/ Bài viết mang đề tựa: “Prophecies That Indicate Trouble Ahead for Papacy” đăng ngày 13 tháng Ba … Read more

Tản mạn 2015 – 13

  Tản mạn 2015 – 13 <…   Nhận định về những lời đính chính nêu trên, vào ngày 13 tháng 12 năm 2014, Thầy Alexis Bugnolo, dòng Phanxicô , trong blog From Rome, đã viết một bài mang đề tựa rất nặng lời “The improbity of Team Bergoglio’s Recent Denials. – Sự thiếu thành thực … Read more

Tản mạn 2015 – 12

Tản mạn 2015 – 12 <…   El mismo Jesucristo sentenció a los judíos, por rechazar al Mesías que les fue enviado: “Se os quitará a vosotros el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos” (Mt 21, 33-46). Y cuando celebró la Pascua con sus discípulos, antes de … Read more

Tản mạn 2015 – 11

Tản mạn 2015 – 11   <….   Es necesario releer el discurso del Papa Benedicto XVI del 27 de febrero de 2013, el día anterior a retirarse y tomar el helicóptero hacia Castel Gandolfo, en el cual dio a conocer los alcances de su renuncia. En ella declaró: “La gravedad de la decisión ha … Read more

Tản mạn 2015 – 10

Tản mạn 2015 – 10 <…. Nhà cháu xin tiếp tục trở lại với bài viết của José Villasana Alberto Munguia.   Seguramente Ivereigh no sabía que la Constitución que rige los cónclaves, la Universi Dominici Gregis, establece penas de excomunión latae sententiae (es decir automática, sin necesidad de declaración por parte de nadie) para … Read more

Tản mạn 2015 – 09

  Tản mạn 2015 – 09   El problema está en que, al haber renunciado en parte por esa presión (declaró en su discurso de anuncio no tener la edad y las fuerzas para enfrentar algo “grave”de la Iglesia), su decisión no fue del todo libre, por lo que canónicamente el acto es nulo por … Read more