Vua Hérode (Nguyễn Kim Ngân chuyển ngữ))

Vua Hérode (1)   Tuy nhiên, trên đường tiến về Phương Đông, La Mã đến ngưỡng cửa của miền Judée: năm 63 trước Công nguyên, lính quân đoàn giẫm chân lên Đất Thánh. Các hậu duệ của dòng họ Macchabée không ngừng suy sụp. Tất cả những gì làm nên sức mạnh của tổ tiên … Read more