Home | | Register

Tin vui: Cháu Trần Nguyên Khang sbc61 thành hôn

Tin Thành Hôn

Chung niềm vui cùng gia đình Anh chị Trần Văn Bồng SB61,

Anh em Sao Biển Sài Gòn & Phụ Cận xin trân trọng báo tin và chúc mừng nhân dịp Lễ thành hôn của hai cháu:

Giuse Trần Nguyên Khang và Maria Lê Thị Hồng Phượng.

Xin Thiên Chúa qua Mẹ Sao Biển thánh hoá và giữ mãi TÌNH YÊU ĐÔI LỨA.

Linh sb73 

 
Hình ảnh nội tuyến 1