Chân thành cảm ơn

        Chân thành cảm ơn    

 

                                          Ban biên tập

       Nội San DẤU CHÂN SAO BIỂN 2012

Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em CSB trong và ngoài nước đã nhiệt tình ủng hộ về tinh thần và vật chất , trực tiếp viết bài để chúng tôi hoàn thành tờ Nội San này vào đúng dịp:

 

                                Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

                                                  (08/09/2012)