Tin Thụ phong Linh Mục của Sao Biển em

Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa và hiệp nhất

Non cùng gia đình hân hoan báo tin:

Vào lúc 8h30 ngày 1/6/2013,
Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn – Tổng Giám Mục Sài Gòn
Sẽ truyền chức Linh Mục Tại Nhà Thờ Đức Bà (Chánh Tòa Sài Gòn) cho 8 Tu sĩ, Phó Tế( Thuộc Dòng Đồng Công Đức Mẹ Sài Gòn)
Trong đó có em mình là Gioan Maria NGUYỄN CHÍ (NGUYỄN THIÊN KHẢI, CMC).

Xin các bạn hiệp ý Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các Tân Linh Mục.

Nguyễn Non sb66