Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Lê Bá Khanh sb69-70 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Được tin trễ, xin thông báo tới Quý Anh Em :

             Cụ Bà An-nê Nguyễn Thị Quy sinh 1936, nhạc mẫu của Lê Bá Khanh SB 69-70,

             đã từ trần vào 4g ngày 23.01.2014 tại Thanh Điền (Cà Đú).

             Thánh lễ An Táng vào 4g30 ngày 25.01.2014 tại nhà thờ Thanh Điền.

             Đại Diện Anh Em CSB Phan Rang và CSB 69-70 đã kịp thời đến chia buồn , phúng điếu với gia đình Anh Lê Bá Khanh.

Xin Chúa nhân từ tha thứ lỗi lầm, đón nhận linh hồn An-nê vào thiên đàng.

             Trân trọng kính báo.

             Nguyễn Công Khanh 70