Home | | Register

Thân mẫu của hai anh em Trúc sb70 và Khánh sb71 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

23/03/2014

Anh em kính mến,

Vừa được tin thân mẫu của Nguyễn Thanh Khánh 71 và Nguyễn Thanh Trúc 70 đã về nhà Chúa vào lúc 20g00 ngày 22/03/2014 tại giáo xứ Phước Hòa, Nha Trang.

Xin cùng cầu cho linh hồn Y-Sa-Ve được Thiên Chúa Ba Ngôi đón nhận.

Mọi nghi thức xin được thông báo sau.

Long Paul 63

__________________

24/03/2014

Anh em kính mến,

Được biết bà cụ Isave thân mẫu của Thanh Trúc và Thanh Khánh là em ruột của Đ/Ô Phê-Rô Sách. Đức Ông Sách thứ 4 còn bà cụ thứ 7, quê thuộc giáo xứ Cây Vông. Thân Phụ của Trúc và Khánh là Thầy Tiên có dạy ở TCV Nha Trang. Sau biến cố năm 75, thầy Tiên bị cải tạo ngoài Bắc, gần giáp biên giới Việt-Trung và chết tại đây. Khổ cưc lắm gia đình mới đưa được hài cốt về quê nhà.

Vài hàng thông tin xin chia sẻ đến quý anh em.

Long Paul 63

________________

Mời xem hình ảnh anh em Sao Biển Nha Trang viếng cụ bà Elizabeth:

https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emr=03635038440133832545&emid=CODUzdikq70CFYm9tAodvXIAAA&path=%2Fphotos%2F112785550475086991208%2Falbums%2F5994347013924783873%3Fauthkey%3DCNOz16iLxNmUQA&dt=1395668062279&ub=21

Nguyễn Đức Thắng 72