Home | | Register

Danh sách Cựu chủng sinh TCV Sao Biển Nha Trang

DANH SÁCH CỰU CHỦNG SINH

TIỂU CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG

(do Nguyễn Công Long SB63 thành lập)

*

*     *

CÁC LỚP ĐÀN ANH SAO BIỂN

(trước năm 1958)

(Nguồn: Bảng thưởng phát hành đầu tiên ở TCV Sao Biển NK 1959-1960)

 * TERMINALE 1959-60:

01- Pierre Nguyễn Văn Nho Bình Cang ( LM 21/12/1967, GM 18/06/1997, RIP 21/05/2003)
02- Joseph Nguyễn Hoàng Phước Cây Vông
03- Paul Nguyễn Đức Bẩm Cây Vông ( LM – RIP)
04- Pierre Trương Trải Kim Ngọc ( LM)
05- Jacob Phan Ngọc Tứ Dinh Thủy

* PREMIERE 1959-60:

06- Francois Đào Trí Cầu Kim Ngọc ( RIP)
07- Pierre Lê Văn Đông   Hà Dừa
08- J.Baptiste Nguyễn Quới Dinh Thủy ( RIP )
09- Joseph Trần Văn Láng Hộ Diêm ( LM )
10- Thaddee Lê Văn Thanh Cà Đú ( LM )
11- Joseph Nguyễn Quang Thạnh Bình Cang ( LM, Đ/Ô )
12- Philippe Lê Xuân Thượng   Dinh Thủy ( LM, Đ/Ô )
13- Michel Nguyễn Trọng   Dinh Thủy ( RIP )

* SECONDE 1959-60:

14- Francois Nguyễn Cao Cầu   Tầm Hưng ( LM – RIP )
15- Thomas Nguyễn Đức Châu Chợ Mới
16- Pierre Bùi Duy Nghiệp Ninh Hòa ( LM )
17- Joseph Trần Thanh Phong Bình Cang ( LM 28/11/1970 – Đ/Ô )
18- Joseph Trần Thanh Sơn Bình Cang

* QUATRIEME 1959-60:

19- Pierre Nguyễn Văn Hòa Nha Trang (nhập lớp Cinquième năm 1958 tại Thanh Hải, học tại La-San)

* CINQUIEME 1959-60:

20- Pierre Nguyễn Văn Chung Chợ Mới
21- Joseph Nguyễn Hoan Bình Cang
22- Nguyễn Lo Tầm Hưng
23- Nguyễn Công Lý Thanh Hải
24- Nguyễn Văn Lộc   Hộ Diêm
25- Nguyễn Nước Hộ Diêm
26- Nguyễn Văn Phương Ba Làng
27- Nguyễn Sanh Bình Cang
28- Thaddee Phan Tạc Đại Điền
29- Pierre Nguyễn Hùng Thể Ba Làng NT
30- Francois Nguyễn Đình Thục Hộ Diêm
31- Francois Đỗ Truyền Hòa Tân
32- Simon Võ Kinh Ninh Hòa ( LM RIP )
33- Pierre Nguyễn Luân Ninh Hòa ( LM RIP )
34- Francois Lê Văn Thẻ   Chợ Mới
35- Pierre Nguyễn Ngọc Tiên Hộ Diêm
36- Pierre Nguyễn Hoàng Bình Cang
37- J.B. Nguyễn Tốt   Bình Cang ( RIP )

* SIXIEME 1959-60:

38- Antoine Vũ Chí Công Nha Trang
39- Bernard Nguyễn Ngọc Châu Đại Điền
40- Dõng Chợ Mới
41- Antoine Nguyễn Hạnh Đại Điền
42- Pierre Nguyễn Hữu Hoành Dinh Thủy
43- Khanh Gò Dê
44- Pierre Nguyễn Mùi   Bình Cang ( RIP )
45- Nguyễn Hữu Mười   Cà Đú
46- Nguyễn Thành Mỹ Hộ Diêm
47- Pierre Nguyễn Nghi Cầu Ké, Bình Cang
48- Antoine Đỗ Văn Nhơn Chợ Mới
49- J.B. Lê Văn Trí Gò Dê
50- J.B. Lê Văn Thành Gò Dê
51- Joseph Nguyễn Thành Bình Cang
52- Thomas Nguyễn Xin Cây Vông

 

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 58

Nhập học ngày 15/8/1958

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 59-60, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

 

01- Joseph Nguyễn Bình An Ba Làng NhaTrang (LM 01/4/1975)
02- Nguyễn Hùng An Thanh Hải  Phan Thiết
03- Lê Đưa Hộ Diêm, RIP
04- Joseph Nguyễn Văn Giệm Tầm Hưng
05- Pierre Nguyễn Văn Hoa Phước Thiện
06- Pierre Nguyễn Công Khảm Ba Làng  Nha Trang (RIP)
07- Nguyễn Khánh   Đồng Dài
08- Augustin Nguyễn Văn Lạc Tầm Hưng  (LM 15/5/1974)
09- Lazarre Nguyễn Văn Lập   Tầm Hưng
10- Augustin Lê văn Liễu     Vĩnh Phước,  Nha Trang, RIP
11- Joseph Nguyễn Công Luận     Gò Đền (RIP 30.12.2010)
12- Joseph Tống Viết Minh   Tân Bình
13- Pierre Lê Văn Ngự Tấn Tài
14- Paul Nguyễn Xuân Nhị Ninh Hòa
15- Pierre Phạm Ngọc Phi   Ninh Hòa (LM  13/9/1975)
16- Joseph Lê Văn Phúc   Láng Mun, RIP
17- Joseph Nguyễn Quới   Hộ Diêm
18- Nguyễn Rạng Gò Đền (RIP)
19- Nguyễn Sen Gò Đền (RIP)
20- Pierre Nguyễn Hữu Son Hộ Diêm
21- Đoàn Sự Chánh Tòa
22- Antoine Nguyễn Văn Trọng Nha Trang
23- Joseph Trương Văn Trực Hà Dừa
24- Micae Nguyễn Từng Đại Điền
25- Pierre Nguyễn Ngọc Tý Hà Dừa
26- Nguyễn Trọng Vinh Chánh Tòa

– Lớp 58 có 3 anh em làm linh mục, hai vị đang phục vụ tại giáo phận Nha Trang và một vị tại giáo phận Phan Thiết.     

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 59

Nhập học ngày 15/6/1959

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 59-60, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

01- Nguyễn Văn Ánh Vạn Giã
02- Nguyễn văn Cung   Dinh Thủy
03- Pierre Hoàng Diệu Tân Bình
04- Josph Phùng Đình Duyên Bình Cang (RIP)
05- Joseph Ngô Mạnh Điệp Khiết Tâm (LM 07/09/1975)
06- Pierre Hoàng Gioang Tân Bình
07- Pierre Trần Ngọc Hải Phan Thiết
08- Ignace Nguyễn  Hinh Đại Điền
09- Joseph Trần Ngọc Hoa Bình Cang
10-  Augustin Phan Văn  Hòa Ninh Hòa (RIP)
11- Joseph Đặng Hữu Hoàng Nha Trang
12- J.B. Hoàng Văn Khanh Dục Mỹ (LM 24/6/1975)
13- Joseph Nguyễn Đăng Khoa Ba Làng
14- Joseph Nguyễn Văn Liêm Lagi – Tân Lập (RIP)
15- Jacob Nguyễn Văn Lộc Phan Thiết
16- Nguyễn Văn Mẫn Phan Rí
17- Simon Bùi Minh Dinh Thủy
18- Pierre Trần Ngọc Nương Gò Đền
19- Joseph Nguyễn Kim Ngân Hà Dừa
20- Phanxicô Nguyễn Văn Nhị   Hộ Diêm (LM 07/09/1975)
21- Joachim Nguyễn Văn Tánh   Cà Đú
22- Pierre Mai Tính Tân Bình (LM 07/09/1975)
23- Jacob Lê Hoành Thái Bắc Thành
24- Pierre Lê Thiện Cà Đú
25- Thomas Hồ  Thời Cây Vông
26- Paul Hồ Trí Thức Ba Làng
27- Joachim Đoàn Sĩ Thục Hà Dừa (LM 30/03/1975)
28- Joseph Tạ Duy Trí Ba Làng
29- Pierre Hoàng Trung Thanh Xuân
30- Pierre Võ Cao Vân Bình Cang

-Lớp 59 nhập học có 30 anh em, khi lên lớp Septième, Đoàn Sĩ Thục nhập lớp 58. Năm sau có thêm 2 anh em nhập vào 59 là Đinh Vĩ Đại và Nguyễn Bá Đức. Đặng Hữu Hoàng nhập vào lớp năm 1960. Lớp SB 59 vinh hạnh có 5 anh em làm linh mục.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 60

Nhập học ngày 15/06/1960

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 60-61, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

 

01- Cảnh
02- Francois Nguyễn Chí Cần   Hà Dừa (LM 25/081976)
03- Joseph Trần Ngọc Châu   Vinh Tân
04- Joseph Đinh Vỹ Đại Vinh Tân (LM 21/11/1975)
05- Jean Trần Văn Đạt Sàigòn (RIP)
06- Pierre Đin   Kontum
07- Pierre Nguyễn Bá Đức Thanh Xuân
08- Joseph Phan Ngọc Đường Bắc Thành
09- Joseph Nguyễn Hữu Hân Lương Sơn
10- Joseph Nguyễn Văn Hiệu Ba Làng
11- Antoine Nguyễn Hữu Hoàng Hộ Diêm ( LM 23/01/1976)
12- Pierre Nguyễn Đường Hoàng   Vinh Phú
13- Augustin Mai Hứa Ninh Hòa (LM 30/07/1991) (Sinh:18/6/1948 – RIP:17/2/2013 – 16 giờ 50)
14- Francois Kêu Kontum
15- Joseph Nguyễn Đình Khanh Vinh Tân
16- Joseph Nguyễn Lợi Bình Cang
17- Joseph Nguyễn Văn Lừng Vinh Tân (LM 31/5/1990)
18- Nhật
19- Ignace Lê Thành Nhơn Hộ Diêm
20- Pierre Phor   Kontum
21- Pierre Phan Văn Phước Hà Dừa
22- Quang
23- Joseph Vũ Văn Sang   Nha Trang
24- Jean Trần Minh Sơn   Vinh Hưng
25- Pierre Nguyễn Thanh Tiên Nha Trang
26- Marc Nguyễn Đình Tộ Vinh Tân
27- Joseph Nguyễn Trọng Tôn Thanh Hải, PT
28- Joseph Lê Tư Nha Trang
29- Antoine Nguyễn Hữu Thông Thanh Hải, PT
30- Pierre nguyễn Thành Thống Cà Đú
31- Pierre Nguyễn Văn Thơm Đại Điền
32- Francois Nguyễn Thế Thuận Phan Thiết
33- Leopold Nguyễn Duy Trinh Bình Cang

– Nhập học có 30 anh em người Kinh và 3 anh em người dân tộc Rađê
– Cuối niên khóa 1960-1961 : 2 anh Đại và Đức nhảy lớp 59, 2 anh Đạt và Lợi  học lại với lớp 61.
– Niên khóa 1962-1963 tiếp nhận anh Simon Cường lớp 61
– Lớp 60 vinh hạnh được 5 anh em làm linh mục.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 61

Nhập học ngày 24/7/1961 
(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 61-62, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

01- Trần Văn Bồng   Thanh Hải, PT     (RIP 17/1/2014)
02- Pierre Nguyễn Cả Đại Điền
03- Pierre Phan Ngọc Cầm Hà Dừa
04-Joseph Phạm Đông Cường   Vinh Tân (RIP)
05- Simon Nguyễn Văn Cường Đông Hải, PT
06- Joseph Nguyễn Minh Châu Ba Làng      (RIP: 19/7/2002)
07- Joseph Nguyễn Công Đáng Phước Thiện
08- Joseph Lưu Hồng Điệp Khiết Tâm
09- Antoine Nguyễn Long Định Thanh Hải, PT
10- Paul Nguyễn Văn Độ   Thọ Ninh, Bình Tuy
11- Joachim Nguyễn Văn Đương   Bắc Thành
12- Hậu
13- Paul Hlan Kontum  RIP?
14- Stephane Cao Văn Hồng Bắc Thành
15- Joseph Lê Đình Hùng Ba Làng
16- Andre Nguyễn Văn Huờn (Khoa Hộ Diêm    RIP
17- Pierre Phạm Văn Kết Vĩnh Long
18- Thomas Nguyễn Thế Khánh   Bắc Thành   RIP
19- Joseph Nguyễn Văn Lành   Bắc Thành
20- Joseph Trần Hữu Lê Vinh Tân
21- Lơ   Kon Tum
22- Paul Vũ Đình Lộc Hoà Tân
23- Pierre Hồ Xuân Lương Thanh Xuân     RIP 1968
24- Đominique Nguyễn Tiến Mỹ   Ba Làng
25- Joseph Nguyễn Thế Nhẫn   Hộ Diêm
26- Joseph Phạm Văn Phan Phú Hải
27- Philippe Nguyễn Ngọc Phượng   Phước Thiện
28- Thomas Nguyễn Phú Quý Ba Làng
29- Pierre Nguyễn Quyến Hòn Thiên
30- Joseph Phùng Kim Tiên Bình Cang
31- J.B. Phạm Mạnh Tính   Thọ Ninh
32- Francois Lê Thái Dinh Thủy
33- Thomas Trần Thái   Cây Vông
34- Pierre Hoàng Thanh Thọ Ninh
35- Alphonse Trần Khánh Thành Đà Lạt  (LM 25/01/1977 –  RIP 3/2007)
36- Dominique Vũ Thuỵ   Khiết Tâm
37- Paul Trần Minh Trí Phan Thiết
38- Antoine Phùng Triệu Bắc Thành
39- Pierre Nguyễn Đức Trung Hòn Thiên (RIP 2/10/2013)
40- Pierre Cao Văn Vân Bắc Thành
41- Pierre Nguyễn Quang Vinh Cù Lao (LM 22/11/1986)

– Nhập học niên khóa 1961 ngày 24/07, gọi là lớp SB 61. Có 38 anh em Kinh, 2 anh em sắc tộc là Hlan và Lơ, tiếp nhận thêm 2 anh Đạt và Lợi của lớp 60.  Cuối năm 1962, Simon Cường nhảy lên lớp 60. Đầu năm 1963 tiếp nhận thêm Nguyễn Chí Linh của lớp 62, hiện nay là Giám Mục G/P Thanh Hóa. Năm 1964 nhận thêm Nguyễn Thế Khánh và Trần Xuân Tin từ TCV Hoan Thiện vào.

– Lớp 61 có 2 anh em được vinh hạnh bước lên bàn thánh, nhưng 1 người đã qua đời là Alp. Trần Khánh Thành, 03/2007

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 62

Nhập học ngày 10/7/1962
(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 62-63, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

01- Pierre Lê Ánh Nha Trang
02- Pierre Trần Ngọc Ân Thanh Xuân
03- Jean Nguyễn Văn Cẩm Tân Lập
04- F.X Đoàn Ngọc Châu Ninh Hòa – Phó tế vĩnh viễn
05- Pierre Đinh Đình Chiến Vinh Tân (LM 17/03/1994)
06- Joseph Nguyễn Văn Dong Hiệp Nghĩa (RIP 1975)
07- Hoàng minh Dục (Hoàng Ngọc Quang) Vinh Tân
08- Joseph Hồ Thượng Đính Vinh Tân  (RIP 23/3/2006)
09- Hiển Thanh Hải Nha Trang
10- Michel Nguyễn Hội Cây Vông
11- FX Nguyễn văn Hòa Thanh Hải, PT
12- Joseph Bùi Tấn Hóa Thuận Nghĩa
13- Joseph Lê văn Huần Phú Hài
14- Pierre  Hoàng Đình Huệ Tân Bình
15- Pierre Nguyễn Văn Huệ Vinh Tân
16- Paul Nguyễn Thế Hùng Thọ Ninh
17- Joseph Hồ Sĩ Hữu   Thanh Xuân (LM 16/08/1991)
18- Pierre Trần Ngọc Khả Kim Ngọc
19- Jacob Nguyễn Công Khải Ba Ngòi
20- Louis Nguyễn Xuân Khanh Bắc Thành
21- J.B Hoàng Văn Khánh Banmêthuột
22- Joseph Đào Đức Kim Thọ Ninh
23- Joseph Nguyễn  Lập Lạc Đạo
24- Joseph Nguyễn Chí Linh Thanh Hải (LM 30/12/1992; GM: 4/8/2004)
25- Francois Quang Xuân Lương Vinh Phú
26- Jean Đoàn Văn Minh Thuận Nghĩa (RIP 1968)
27- J.B Hoàng Huy Ngạn Ba Làng
28- Francois Nguyễn Tái Ngộ Cù Lao (RIP 1972?)
29- Joseph Nguyễn Nhẫn Cù Mi
30- Joseph Phan Văn Ninh Hà Dừa (RIP 18/12/2011)
31- J.Bosco Cao Tấn Phúc   Đồng Dài (LM 07/12/1995)
32- Joseph Nguyễn Phúc Bình Cang
33- Paul Nguyễn Đình Quang Vinh Lưu
34- Jean Nguyễn Văn Quyền   Thanh Hải, PT
35- Quí (đen)   Thanh Hải , NT
36- Vincent Đỗ Văn Sâm   Chợ Mới
37- Paul Đậu Trung Sự Banmêthuột
38- Jacob Nguyễn Thanh Sương Hộ Diêm
39- Thaddee Phan Tá   Đại Điền
40- F.X Trần Tịnh   Cù Lao
41- Mathieu Nguyễn Văn Toàn   Nha Trang
42- Dominique Vũ Đình Thái Dục Mỹ (LM 07/02/1996)
43- Joseph Nguyễn Chí Thành Ba Làng
44- Thông
45- Joseph Nguyễn Thường Bình Chính (LM 28/09/1978)
46- Jean Nguyễn Thưởng Cây Vông
47- Pierre Nguyễn Văn Vinh Thanh Xuân (RIP)
48- Alexis Nguyễn Cao An Bắc Thành (TCV Hoan Thiện, vào học niên khóa 1965-1966)
49- Paul Hlan Kontum – lớp 61 ở lại

– Nhập học ngày 10/7/1962, lớp 62 có 46 anh em và Paul Hlan của lớp 61 lưu lại. Niên khóa 1965-1966 nhận thêm Nguyễn Cao An, TCV Hoan Thiện. 

– Lớp 62 hân hạnh có 6 anh em làm linh mục, một người là giám mục và 1 phó tế vĩnh viễn.

 

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 63

Nhập học ngày 20 tháng 6 năm 1963

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 63-64, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

01- Nguyễn Văn Báu
02- Joseph Nguyễn Công Biên Đại Điền
03- Andre Nguyễn Trung Cả Chợ Mới
04- joseph Nguyễn Đức Cảnh Tuy Hòa
05- Antoine Trần Văn Cư Chính Tâm II
06- Francois Đinh Xuân Cương Phan Thiết
07- Joseph Vũ Như Cương Thanh Hải
08- Nguyễn Công Danh Nha Trang
09- Dũng  
10- Francois Nguyễn Khắc Dũng Hà Dừa
11- Joseph Võ Thành Dự Gò Đền
12- Trần Xuân Hải
13- Francois Nguyễn Văn Hóa Hiệp Nghĩa
14- Pierre Trần Văn Hoàng Vinh Tân
15- Joseph Lưu văn Học Chính Tâm II
16- Michel Hoàng Thái Học Thanh Xuân
17- Gabriel Lê Tấn Hùng Cây Vông
18- Pierre Hồ Văn Hưởng   Thanh Xuân (LM 1998 – RIP 24/11/2004)
19- Jean Phạm Văn Khải Ba Làng
20- Augustin Nguyễn Đức Khang   Ba Làng
21- Pierre Võ Lạc Phước Thiện
22- Joseph Nguyễn Đình Liên Vinh Phú
23- J.B. Đỗ Thành Long Chợ Mới
24- Paul Nguyễn Công Long Ninh Hòa
25- J.B. Lưu Văn Lộc Hộ Diêm
26- Nguyễn Văn Luật
27- Nguyễn Mẫn   Hà Dừa
28- Francois Trần Thế Miên Vinh Thủy
29- Pierre Trần Bá Ninh Dục Mỹ (LM 30/07/1991)
30- Pierre Đậu Quang Ngọc Hiệp Nghĩa
31- Phép
32- Paul Trần Xuân Phi Thọ Ninh
33- J.B. Nguyễn Ngọc Phong Bình Cang
34- Thomas Nguyễn Quốc Phòng Chợ Mới
35- Phương
36- Joseph Nguyễn Thanh Sơn Phan Rang
37- Joseph Lê Công Tánh Chợ Mới
38- Paul Đặng Quang Tiếp Vinh Tân
39- Pierre Lê Tứ Thuận Nghĩa
40- Pierre Nguyễn Tường Thanh Hải NT (RIP)
41- Joseph Lê Công Thành Chợ Mới
42- Pierre Phạm Đình Thiện   Vinh Tân
43- Pierre Nguyễn Ngọc Thịnh   Phan Thiết
44. Thọ ?
45- Luc Nguyễn Ngọc Thúy   Vinh Lưu (RIP)
46- Vũ Đình Thủy
47- Pierre Nguyễn Đình Triệu Hiệp Nghĩa
48- Jean Hồ Đức Vinh Sơn Vĩnh Phước (từ DCCT)
49- Simon Phan Đình Hòa Thanh Hải NT (RIP)

– Lớp SB 63 nhập học ngày 20/6/1963 có 48 anh em và 3 anh em lớp 62 lưu lại là Bùi Tấn Hóa, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Thanh Sương. Năm 64 tiếp nhận thêm Simon Phan Đình Hòa (RIP), Thanh Hải NT và những năm sau còn tiếp nhận thêm 1 số anh em khác như Nguyễn Văn Hòa 62, Hoàng Văn Khánh 62, Hồ Đức Vinh Sơn (DCCT), Phêrô Đinh Đình Chiến (62). 

Lớp 63 vinh dự được 2 anh em làm linh mục, nhưng một người đã qua đời. 

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 64

Nhập học lúc 17g ngày 01/07/1964

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 64-65, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

01- Antoine Nguyễn Đình Ân Hiệp Nghĩa
02- Francois Phan Đức Bảo   Thanh Hải, Phan Thiết
03- Paul Nguyễn Văn Bình   Vĩnh Hưng
04- F.X. Nguyễn Văn Cao Tân Lập
05- Joseph Đào Thiện Chí   Vạn Giã
06- Paul Nguyễn Văn Dinh Phan Thiết
07- Paul Nguyễn Văn Định   Vinh Lưu, RIP
08- Pierre Nguyễn Văn Đoán   Đại Điền, RIP
09- Louis Nguyễn Phúc Hải Hòa Tân, LM 05/04/1994
10- Paul Nguyễn Văn Hậu Tầm Hưng
11- Joseph Đinh Văn Hoành Chính Tâm, LM 23/06/2001, RIP 20/07/2005
12- Pierre Hoàng Đình Huế   Tân Bình, RIP
13- Pierre Đặng Huệ Ba Ngòi
14- Michel Hoàng Minh Hùng Vinh Tân, LM 22/02/2006
15- Augustin Cao Kỳ Hương Tân Bình
16- F.X. Võ Hoàng Khanh Bình Chính
17- Jean Hoàng Văn Khẩn Tân Lập
18- Joseph Trương Ứng Khoan   Phước Hải
19- Pierre Hồ Chánh Kiệm Phước Hải
20- Pierre Nguyễn Văn Long Vinh Hưng
21- Joseph Nguyễn Công Lý Hòa Tân
22- Pierre Phan Huy Mật   Phước Thiện
23- Paul Nguyễn Mười   Kim Ngọc, RIP
24- Carol Nguyễn Mỹ Phan Rang
25- Roco Nguyễn Ninh   Ninh Hòa
26- Jean Hoàng Bạch Nhẫn Tân Lập
27- Joseph Nguyễn Văn Phẩm   Hà Dừa
28- Pierre Nguyễn Văn Phúc Hộ Diêm, RIP
29- Paul Nguyễn Phước Hà Dừa
30- Joseph Bùi Minh Sơn Vinh Thủy
31- F.X. Đoàn Thanh Sơn Ninh Hòa
32- Pierre Phùng Đình Tân   Nha Trang
33- Pierre Nguyễn Bá Tin Thanh Xuân
34- Pierre Hồ Mạnh Tín Ba Làng NT, LM 29/06/1995
35- Dominique Nguyễn Thành Tỉnh Nha Trang
36- Pierre Nguyễn Tôn Phước Thiện
37- Thomas Vĩnh Thạc Ba Ngòi
38- Paul Nguyễn Thạnh Ba Ngòi
39- Pierre Nguyễn Kim Thạnh Kim Ngọc
40- Ignace Nguyễn Khánh Thành Cây Vông, Tu sĩ dòng Xi-tô
41- Alphonse Phạm Xuân Thi Phan Rang, LM Dòng Ngôi Lời 01/06/2002
42- J.Michel Nguyễn Ngọc Thúy Thuận Nghĩa
43- J.B. Võ Ngọc Trân Kim Ngọc
44- Jean Trần Văn Trông   Vinh Tân, LM 1994
45- Francois Nguyễn Đức Vinh Cây Vông
46- Louis Nguyễn Vũ Nha Trang, RIP
47- Paul Nguyễn Văn Vy Hiệp Nghĩa
48- Francois Phan Kim Hải Kratie, Cambodge, Hồi Hương
49- F.X. Dương Thanh Hồng Nam Vang, Cambodge, Hồi Hương

– Lớp SB 64 có tất cả 47 anh em, lớp vinh hạnh có 6 anh em là linh mục và 1 tu sỹ trọn đời dòng Xi-Tô.

– Khi lớp 64 lên trung tâm CCL Đà Lạt năm 1970, có thêm: 1- Giuse Phan Kim Hải 2- F.X. Dương Thanh Hồng từ Cambodge về.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 65

Nhập học lúc 15 giờ ngày 01/7/1965

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 65-66, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

01- Joseph Đậu Quang Anh Thọ Tràng
02- Pierre Trần An Bình Hộ Diêm
03- Joseph Trần Trung Chánh Gò Đền (RIP)
04- Gregoire Nguyễn Văn Chương Vĩnh Phước
05- Joseph Đỗ Bắc  Du Ba Làng
06- Đạt
07- Đông Hiệp Nghĩa
08- Paul Võ Thành Đồng Vạn Giã
09- J.B. Nguyễn Đương Hiệp Nghĩa
10- Pierre Nguyễn Văn Gia Tân Bình
11- Joseph Trần Thanh Hậu Thuận Nghĩa
12- Francois Đỗ Văn Hiệp Thanh Hải NT
13- Paul Đậu Hiệu Cam Ranh
14- Nguyễn Hòa
15- Joseph Nguyễn Công Hoàng   Ban Mê Thuột
16- Nguyễn Thái Học
17- J.B. Đậu Thái Hồ Thọ Ninh
18- Joseph Nguyễn Văn Hưng Ba Làng
19- Jean Nguyễn Đình Huy Vinh Thủy
20- Joseph Nguyễn Minh Khai   Tân Lập
21- Joseph Nguyễn Đức Khẩn   Thanh Xuân (LM 19/2/1998)
22- Francois Nguyễn Vĩnh Khang Thọ Ninh
23- Jean Nguyễn Văn Khanh Thanh Hải
24- Andre Phan  Văn Kim Vạn Giã
25- Joseph Lưu Thanh Kỳ Vinh Hưng (LM 7/1/1998)
26- F.X. Nguyễn Xuân Liêm  Bình Cang
27- F.X. Nguyễn Đình Linh Thuận Nghĩa
28- Joseph Hoàng Xuân Lý   Long Hương
29- Joseph Lê Nại Dục Mỹ
30- Pierre Hồ Sĩ Minh Vinh Tân
31- Joseph Nguyễn Văn Nam Ba Làng
32- Pierre Trần Hoài Nam Vinh Lưu
33- Pierre Nguyễn Văn Ngọc Phan Thiết
34- Nguyễn Ngữ
35- Andre Phan Quang Phước   Ba Ngòi
36- Joseph Pham Văn Phương Nha Trang
37- Pierre Nguyễn Xuân Phượng Tân Bình
38- Paul Nguyễn Minh Quang Bình Chính
39- Paul Trần Văn Quý Thanh Hải PT
40- Joseph Trần Văn Sung Chợ Mới
41- Antoine P Nguyễn Ngọc Tiên Bình Chính
42- Paul Tín Bình Cang
43- Nguyễn Văn Tính Phước Thiện
44- Nguyễn Văn Tình Nhập SB năm 67 (từ Phanxico)
45- Paul Pham Đức Tĩnh Thanh Hải NT
46- Pierre Nguyễn Văn Tuyết Hộ Diêm
47- Nguyễn Ngọc Thanh Thọ Ninh
48- FX Trần Duy Thực Hòa  Tân
49- Phan Văn Triêm Hà Dừa

– Lớp 65 nhập học ngày 15/7/1965. Có tất cả  49  anh em, những năm sau lớp 65 tiếp nhận thêm một số anh em từ lớp trên lưu lại và vài anh em  từ các chủng viện khác gia nhập. Lớp 65 hân hạnh được 3 anh em làm linh mục  là Nguyễn Đức Khẩn, Lưu Thanh Kỳ và Maurice Lâm Thái Sơn (nhập lớp 65 ở chủng viện CCL hiện ở Pháp).

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 66

Nhập học ngày 15/7/1966
(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 66-67, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

01- Pierre Nguyễn Ngọc Anh Gia Định (RIP 26/06/2013 tại Đà Lạt, Việt Nam, 1954-2013)
02- Joseph Phan Văn Biền Bắc Thành, NT
03- Alphongse Cao Viết Bình Tân Bình
04- Joseph Võ Quang Bình Thanh Hải, NT
05- Pierre Hoàng Bá Chỉnh Ba Làng (LM)
06- Joseph Phan Kim Cương Cambodge (nhập năm 1970)
07- Joseph Lê Công Danh Cambodge (nhập năm 1970) RIP
08- Joseph Trần Dưng (Tri) Gò Đền
09- Joseph Nguyễn Ðức Diện Thanh Hải PT  (LM 14/5/1983)
10. F.X. Nguyễn Thời Ðức   Vĩnh Phước –
11. F.X. Ðặng Hồng Hiền Ðà Nẵng
12- Ludovic Nguyễn Bá Hiên Hà Dừa
13- Pierre Phạm Ngọc Hùng (Lê) Ninh Hòa (LM 15/10/1993)
14- Pierre Lê Quang Hương Hiệp Nghĩa
15- Ambroise Lê Quang Long Nha Trang
16- Antoine Nguyễn Ðăng Minh Ba Ngòi
17- Gerard Nguyễn Quang Minh Vĩnh Phước (LM 15/10/1993)
18- Jean Nguyễn Non Cây Vông
19- Joachim Vũ Tiến Phùng Dục Mỹ
20- Thomas Nguyễn Phước (Nguộc) Cây Vông
21- Joseph Nguyễn Văn Quyền Thanh Hải PT – RIP
22- F.X. Châu Văn Rạng Phan Thiết
23- J.B. Ðậu Thanh Sơn   Thuận Nghĩa – RIP
24- Paul Nguyễn Trung Sơn Hà Dừa
25- Joseph Trịnh Kim Sơn Hộ Diêm
26. Quang   Thanh Hải NT
27- Antoine Vũ Duy Tân Ba Làng
28- F.X. Ðoàn Ngọc Thạch   Bắc Thành (nhập năm 1968)
29- Joseph Lê Kim Thành Bình Cang
30- Joseph Cao Trí Thắng   Thanh Hải, PT
31- Joseph Nguyễn Gia Thắng   Thanh Hải NT
32- Pierre Ðặng Văn Thiên Thuận Nghĩa –  RIP
33- Dominique Phan Ðình Thuận Thanh HảiNT
34- Joseph Ðậu Minh Thuyết   Bắc Thành
35- Pierre Nguyễn Ngọc Toàn Ba Làng
36- Antoine Trịnh Ðức Tôn Ba Làng
37- Dominique Trần Siêu Việt Dục Mỹ
38- Dominique Võ Phi Xứng Vĩnh Phước

– Lớp 66 được 4 anh em làm linh mục, 2 đang phục vụ tại giáo phận Nha Trang và 2 ở nước ngoài.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 67

Nhập học ngày 15/07/1967

01- Thomas Nguyễn Văn Ân Hà Dừa
02- Joseph Trần Bắc Vinh Tân
03- Paul Nguyễn Phúc Bình Vinh Phú
04- Pierre Đặng Bình Ninh Hòa
05- Jacob Nguyễn Chấn Cây Vông
06- Vincent Cao Thanh Đạt Chợ Mới
07- Vincent Phạm Văn Điểm Khiết Tâm
08- Joseph Nguyễn Ngọc Điệp Thanh Hải NT
09- J.B. Nguyễn Ngọc Điều Hòa Yên
10- Joseph Ngô Đình Đức Thanh Hải PT
11- Joseph Nguyễn Hải   Thanh HảiNT
12- Joseph Nguyễn Văn Hiên Vinh Hưng( LM 22/02/2006)
13- Pierre Nguyễn Văn Hiền Phước Thiện
14- Joseph Nguyễn Văn Hòa Võ Đắc
15- Joseph Nguyễn Trọng Hương Bình Chính
16- Paul Nguyễn Thanh Hương Bắc Thành
17- Antoine Trần Công Khanh Vạn Giã
18- Joseph Lê Quốc Khanh Khiết Tâm
19- Henri Huýnh Thanh Khiêm Phan Thiết
20- Paul Nguyễn Lục Khoa Hiệp Hòa
22- Antoine Phạm Bá Lân Hộ Diêm
23- Pierre Trần Đình Liễu Hòa Tân
24- Alphongse Nguyễn Viết Lung Võ Đắc
25- Ignace Nguyễn Toàn Năng Vạn Giã, RIP
26- Thomas Nguyễn Đình Nghi Cây Vông
27- Joseph Nguyễn Văn Nghĩa   Võ Đắc
28- Joseph Phạm Hữu Nghĩa Dục Mỹ
29- Pierre Nguyễn Văn Ninh Tân Lập
30- Jean Nguyễn Văn Phú Ba Làng
31- Ambroise Châu Lý Phương   Nha Trang
32- Pierre Nguyễn Hữu Quyền Ba Làng
33- Pierre Nguyễn Ngọc Sơn Phước Hải
34- Pierre Nguyễn Cao Sơn Phước Hải
35- Joseph Nguyễn Quý Sơn Vinh Phú
36- Pierre Lê Hùng Sơn Tân Tạo
37- Michel Nguyễn Huy Tài Cây Vông
38- Joseph Nguyễn Đức Tăng Dục Mỹ
39- Pierre Cao Đức Thắng Thọ Ninh
40- F.X. Đặng Văn Thắng   Dục Mỹ
41- F.X. Lê Xuân Thọ Phước Hải
42- Ludovic Đặng Văn Thông   Ba Ngòi
43- Joseph Phạm Trung Thương Bình Cang
44- Joseph Lâm Quang Tiến Fatima
45- Thomas Nguyễn Công Toại Vạn Giã
46- Pierre Nguyễn Khoa Toàn Ba LàngNT, LM
47- Joseph Nguyễn Văn Trí Vĩnh Phước
48- Jean Nguyễn Tiến Trọng Thanh Hải PT
49- Nguyễn Phúc Hạnh Thanh Hải NT

– Lớp SB 67 có 48 người: lớp có 2 anh em là linh mục, một đang mục vụ tại GP Phan Thiết và một ở Úc Châu.                     

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 68

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 67-68, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

01- Ẩn Gò Đền
02- Nguyễn Thanh Bạch Tấn Tài
03- Phùng Dũng Chợ Mới
04- Doanh Ninh Hòa
06- Trần Văn Đông Ba Làng
07- Nguyễn Văn Giáo Ninh Hòa
08- Nguyễn Thanh Hải Hà Dừa
09- Lý Ngọc Hân Phước Thiện
10- Hòa Hà Dừa
11- Lê Thanh Hùng Vinh Tân
12- Nguyễn Thanh Huệ Thanh Xuân
13- Trần Thái Huy Hộ Diêm
14- Nguyễn Khắc Khoa Hà Dừa
15- Nguyễn Thanh Kỳ   Ninh Hoà
16- Nguyễn Ngọc Quang Đắc Lắc
17- J.B. Nguyễn Duy Quy Phước Thiện ( RIP 4 tháng 3/2012)
18- Nguyễn Công Quý Thanh Hải
19- Võ Văn Quý Bàu Dòi
20- Trần Đình Phương Quy Nhơn
21- Phạm Viễn Phương Nha Trang
22- Nguyễn Ngọc Tấn Cây Vông (RIP)
23- Đào Đức Thành
24- Nguyễn Hữu Thiện Sài Gòn
25- Nguyễn Kim Thuận
26- Nguyễn Văn Tiến Chợ Mới
27- Trần An Tịch Hộ Diêm
28- Đào Quang Toản Phan Rí (LM 10/03/1991)
29- Nguyễn Minh Trí Bình Cang
30- Trần Văn Trợ Phước Thiện (LM 25/11/1995)
31- Trung Hoà Thuận
32- Nguyễn Đình Truyền Ba Làng
33- Nguyễn Trung Trực Cây Vông (RIP)
34- Nguyễn Châu Tuấn Hộ Diêm (RIP)
35- Nguyễn Văn Vân Hộ Diêm
36- Viện
37- Trần Ngọc Xinh Bình Cang
38- Nguyễn Xuân Sơn
39- Lê Châu Thạch Bình Tuy
40- Phanxicô Xavie Nguyễn Trung Thành Hòa Tân (Rip 25/2/2013)

– Lớp 68 có 2 anh em làm linh mục, hiện đang phục vụ ở nước ngoài.

(Danh sách này do Trần An Tịch ghi lại và anh em trong lớp bổ sung)

 

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 69

(Nguồn: Sổ ghi điểm SB, với sự bổ sung của anh Thạch và anh em trong lớp)

 

01- Pierre Mai Ngọc An Võ Đắc (RIP 25/05/2000)
02- Thomas Nguyễn Kim Anh Phước Hải (RIP)
03- Pierre Phêrô Nguyễn Văn Bền Thanh Hải NT
04- Joseph Trịnh Đình Biên Ba Làng, NT
05-  Đào Xuân Chinh
06- Nguyễn Tiến Dẫn Hộ Diêm
07- Nguyễn Khánh Du Tấn Tài
08- J.B. Đỗ Tiến Dũng Phú Nhơn
09- Thomas Nguyễn Hùng Dũng Thanh Hải NT (RIP 01/06/2002)
10- Pierre Đặng Ngọc Duyệt Phước Hải
11- Dominique Nguyễn Công Đắc Vạn Giã  (LM 15/10/1993)
12- Pierre Trần Văn Điện Vạn Giã  (LM 19/06/1997)
13- Nguyễn Văn Điển Cây Vông
14- Trần Văn Điệp Võ Đắc
15- Nguyễn Văn Đồng Đại Điền
16- Pierre Phạm Công Đức Lạc Đạo
17- Phạm Đức Hà
18- Pierre Nguyễn Thanh Hải Phước Hải
19- Philippe Võ Hạnh Thanh Hải NT
20- Jean-Therese Nguyễn Minh Hiền (Hầu) Vinh Tân  (LM 24/08/1985, Đ/Ô năm 2012)
21- Paul Lê Thành Hóa Thanh Điền (RIP 6 tháng 5 năm 2011)
22- Joseph Lê Phúc Hoàng Vĩnh Phước
23- J.B. Nguyễn Văn Huệ Vinh Lưu
24- Paul Phan Xuân Hùng Vạn Giã
25- Trần Văn Hữu Chính Tòa NT
26- Lê Bá Khanh Thanh Điền
27- Dominique Trần Ngọc Khánh Phước Hải
28- Nguyễn Quốc Khánh
29- Antoine Vũ Đình Khiêm Thanh Xuân
30- Nguyễn Kim Khiết   Ninh Hòa
31- Nguyễn Văn Khoa Hộ Diêm
32-Nguyễn Ngọc Lan Kim Ngọc
33- F.X. Trần Quang Láng Phú Nhơn  (LM 29/06/1995)
34- J.B. Nguyễn Phi Long Ninh Hòa  (RIP 2001)
35- Pierre Nguyễn Ngọc Long Ba Làng
36- Antoine Nguyễn Công Nam Đồng Hộ (LM 29/06/1995)
37- Nguyễn Khắc   Ngân Hà Dừa
38- Vincent Điềm Lê Thành Nhân Bắc Thành  (LM 22/08/1998)
39- Nguyễn Trung   Nhân Thanh Xuân
40-  Trịnh Trọng Nhân Vinh Tân
41- J.B. Lại Hữu Phan Thanh Xuân
42- Taddee Nguyễn Đình Phúc (LM 23/06/2000)
43- Phạm Vĩnh Phước Thanh Hải NT
44- Phùng Đức Quang Phước Hải
45- F.X. Võ Đức Sinh Lạc Đạo
46- Nguyễn Văn Tài Hộ Diêm
47- Joseph Nguyễn Thành Tâm Thanh Hải PT
48- Hồ Tuấn
49- Bùi Thanh Tuấn Tấn Tài
50- Pierre Lê Thanh Tùng Tấn Tài
51- F.X. Bùi Đình Thạch Vinh Thủy
52- Trần Văn Thanh
53- Nguyễn Công Thành
54- Pierre Nguyễn Văn Thể Thanh Hải PT
55- Ngô Đình Thu
56- Nguyễn Trảng
57 – Trần Văn Trong Chính Tòa NT
58- Pierre Trần Đình Vình Phước An
59- Nguyễn Đạo Vui Cây Vông
60- Nguyễn Quốc Thành
61- Huỳnh Lộc Tấn Tài

– Lớp 69 có 1 Đức Ông và 6 anh em làm Linh mục.

                

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 70

(Danh sách lớp 70 do chính anh em trong lớp ghi lai và bổ sung)

01- J.B. Võ Duy Anh Lạc Đạo
02- Thomas Hoàng Quang Ánh Vĩnh Phước
03- Paul Phạm Báu Phước Thiện
04- Hoàng Văn Cậy Xuân Ninh
05-Simon Lê Minh Châu Bình Cang
06- Barthelemy Nguyễn Huy Chương Bùi Phát, Sài Gòn (RIP 10/05/2001)
07- Joseph Nguyễn Cường Chợ Mới
08- J.B. Nguyễn Thanh Điềm Thanh Điền (RIP 2002)
09- Joseph Nguyễn văn Đồng (Hùng) Vinh Tân
10- Joseph Nguyễn Văn Đồng Vinh Tân
11- Ignace Bùi Sĩ  Đức Phước Thiện (LM 06/07/1995)
12- Nguyễn Dũng (Chạng) Khiết Tâm (RIP, sau 1975)
13- Bernard Nguyễn Văn Dũng Thanh Hải, NT (RIP 04/04/1979)
14- Pierre Nguyễn Văn Dũng Thanh Điền
15- Pierre Nguyễn Văn Dũng Phú Nhơn
16- Antoine Trần Phúc Hải Đồng Đế (RIP 198x)
17- F.X. Nguyễn Khắc Hiệp Vinh Thuỷ
18- F.X. Phạm Văn Hòa Vinh Thuỷ
19- Joseph Trần Đình Hòa Cây Vông (LM 29/06/1995)
20- Vũ Đình HoạtThanh Hải, PT
21- J.B. Nguyễn Đình Hoàng Vinh Lưu
22- Trương Văn Hoàng Tầm Hưng
23- Jean Trần Văn Hồng Ba Làng
24- J.B. Hồ Đình Huân Tân Tạo
25- Pierre Lê Văn Hùng Lạc Đạo
26- Pierre Nguyễn Công Khanh Phan Rang
27- Luc Trần Xuân Khánh Cầu Bảo (Phước Đức)
28- Pierre Lê Đình Khôi Tân Lập, BT
29- Joseph Nguyễn Văn Ký Hộ Diêm
30- Michel Nguyễn Văn Lành Hộ Diêm (Rip 3pm – 4 th. 7, 2012)
31- Pierre Nguyễn Văn Lộc Vĩnh Phước
32- Thomas Dương Công Lý Phước Thiện
33- Joseph Maria Nguyễn Văn Minh Vinh Tân
34- Michel Phạm Thanh Minh Đồng Đế
35- Paul Lê Đăng Ngôn Khiết Tâm
36- Nguyên
37- J.B. Lại Hữu Phước Thanh Xuân
38- Joseph Nguyễn Đình Quang Vinh Tân
39- J.B. Nguyễn Vinh Quang Vinh Phú
40- Pierre Nguyễn Hữu Sinh Thanh Xuân
41- Jean Nguyễn Đăng Sơn Phú Nhơn (RIP, sau 1975)
42- Dominique Nguyễn Ngọc Tâm Vĩnh Phước
43- Pierre Nguyễn Duy Tân Phú Nhơn
44- Pierre Nguyễn Ngọc Thanh Vinh Tân
45- Lê Thành Võ Đắc
46- Nguyễn Công Thành Võ Đắc
47- Nguyễn Gia Thảo Lạc Đạo
48- Joseph Hoàng Tôn Thất Xuân Ninh
49- Jacob Nguyễn Lục Thi Thanh Điền
50- Nguyễn Lương Thiện Khiết Tâm
51- Đinh Văn Thông Vinh Tân
52- Joseph Phạm Tiên Lạc Đạo
53- J.B. Ngô Đình Tiến Phước Hoà (LM 15/10/1993)
54- J.B. Nguyễn Ngọc Toàn Chợ Mới
55- Phạm Quốc Toản Ba Ngòi
56- Mathias Bùi Văn Trang Vĩnh Phước
57- Pierre Phạm Trị   Mỹ Ca
58- Antoine Padue Nguyễn Thanh Trúc Phước Hoà
59- Pierre Trần Quang Trung Gò Đền
60- Alphongse Lê Châu Tuấn Vĩnh Phước
61- Joseph Nguyễn Văn Tuấn Vinh Phú (LM 198x)
62- Joseph Nguyễn Minh Tuấn Ba Làng
63- Nguyễn Đức Tuấn   Dục Mỹ
64- Pierre Trần Đình Túc Thanh Hải, NT
65- Nguyễn Văn Tự Bình Cang
66- Jacob Nguyễn Minh Tường Bình Cang
67- Joseph Vũ Văn Tường Tân Tạo
68- Carol Bor. Nguyễn ThanhVương Hộ Diêm
69- Yên Chính Tòa, NT
70- Nguyễn Quang Điện Cầu Bảo

– Lớp 70 có 4 anh em làm linh mục.

         

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 71

(Ghi theo sổ ghi điểm nhà trường năm 1973 và ghi nhận của Nguyễn Trọng Vinh)

01- Nguyễn Tiến An Hà Dừa
02- Huỳnh Xuân Ánh Xuân Ninh
03- Lê Như Bể Thanh Hải, RIP
04- Mai Thúc Biện Xuân Ninh,  (LM Canada)
05- Phùng Quốc Chính Chánh Tòa NT
06- Nguyễn Thông Đạt
07- Nguyễn Khắc Đoan Hộ Diêm
08- Nguyễn Văn Đức Hòa Yên         RIP
09- Nguyễn Bá Đôn Hòa Nghĩa
10- Nguyễn Văn Giáo Chánh Tòa, NT
11- Nguyễn Dao
12- Lê Phúc Hải   Hòa Nghĩa       RIP?
13- Nguyễn (Văn) Hồng  (Giuda)   Bình Chính
14- Nguyễn Văn Hoà (Thánh Hoà) Bình Chính
15- Nguyễn Thái Hùng (ma ốm) RIP
16- Trương Mạnh Hùng( Cô Đào) Phan Rang
17- Lê Công Hưng Sài-Gòn
18- Huỳnh Thế Hy   Phước Hòa
19-  Trần Quang Huy
20- Phan Đình Huỳnh
21- Nguyễn Văn Ký
22- Đậu Quang Khánh Ba Ngòi
23- Nguyễn Thanh Khánh Phước Hòa
24- Hồ Đức Khiêm
25- Nguyễn Thái Kiệt
26- Trần Ngọc Ký
27- Lê Ngọc Linh
28- Nguyễn Duy Linh
29- Nguyễn Văn Linh
30- Nguyễn Ngọc Linh
31- Minh
32- Nguyễn Thành Nhơn Tân Bình
33- Phan Đình Nhường
34- Nguyễn Thành Nhân
35- Nguyễn Văn Nguyên (già dê) Hộ Diêm
36- Nguyễn Phẩm  (phó tế vĩnh viễn) Bình Chính
37- Dương Phất
38- Hồ Đức An Phong   Vĩnh Phước
39- Cao Quốc Phước (Bateau) Sài-Gòn
40- Vũ Văn Tập LM dòng Đa-Minh, USA
41- Cao Kim Tân Phước Hòa
42- Phạm Hùng Thái  (Dúi) Thanh Hải
43- Nguyễn Phúc Quang Phước Hòa  (RIP)
44- Nguyễn Trung Quốc
45- Đỗ Tiến Sĩ   Phước Hòa
46- Phạm Hùng Thái?
47- Nguyễn Đình Thanh Cây Vông
48- Dương Công Thu Hòa Nghĩa
49- Lê Thanh Tùng Phước Thiện, Rip
50- Bùi Huy Thắng Ba Ngòi
51- Bùi Văn Tín
52- Trần An Tịnh Hộ Diêm
53- Trương Vĩnh Tiến
54- Lê Minh Tuấn Hòa Nghĩa
55- Nguyễn Quang Thi Hòa Yên
56- Nguyễn Văn Thọ (lác) Thanh Hải
57- Nguyễn Thái Vương Thanh Hải
58- Nguyễn Trọng Vinh   Hòa Nghĩa

– Lớp 71 hân hạnh có 2 linh mục và một phó tế vĩnh viễn, cả 3 đều phục vụ ở nước ngoài.
Theo Sổ ghi điểm thi lục cá nguyệt

Kết toán ngày 16/5/1973 có 58 học sinh

Nhân viên phụ trách: Nguyễn Hữu Hoàng (đã ký)                                                                                                  

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP72

(Ghi theo sổ điểm của nhà trường và ghi nhận của Trần Thế Huy)

 

01. Nguyễn Văn Phú Vĩnh Cẩm, Cam Ranh
02. Trần Văn Anh
03. Lê Hồng Bảo
04. Lê Tú Bổ
05. Trần Tiến Cảnh
06. Lê Công Chi
07. Nguyễn Chí
08. Đặng Công Chánh
09. Lê Văn Cương
10. Nguyễn Hữu Cường
11. Nguyễn Ý Quỳnh Dao
12. Vũ Đình Dung
13. Nguyễn Đức Dũng (noir) ?
14. Nguyễn Ngọc Dũng (petit) ?
15. Lê Văn Dương
16. Trần Quốc Định
17. Bùi Hữu Đông
18. Lê Tứ  Giang
19. Nguyễn Châu Hà
20. Đỗ Mạnh Hùng
21. Nguyễn Quang Hiển Ba Làng
22. Nguyễn Đình Huấn
23. Đoàn Xuân Hùng
24. Đỗ Mạnh Hùng
25. Nguyễn Xuân Hùng
26. Nguyễn Phan Hưng
27. Trần Thế Huy
28. Phạm Văn Hy
29. Nguyễn Văn Khôi
30. Nguyễn Kỳ Khoa (RIP)
31. Trần Văn Khoa
32. Nguyễn Thành Kỉnh Hà Dừa
33. Đậu La Lam
34. Nguyễn Văn Lan
35. Phan Văn  Lệ (Lễ)
36. Nguyễn Phi Long
37. Phùng bá Lộc
38. Nguyễn Thanh Luận
39. Bùi Quang Minh
40. Nguyễn Xuân Phần
41. Nguyễn Thành Phong
42. Nguyễn Thái Phương
43. Phạm Qúy
44. Nguyễn Thái Sơn
45. Nguyễn Hùng Sinh
46. Phạm Công Tâm
47. Nguyễn Đức Tú
48. Nguyễn Minh Tuân
49. Phạm Ngọc Thanh
50. Nguyễn Đức Thăng
51. Lê Quốc Thắng
52. Nguyễn Đức Thắng
53. Phạm Xuân Thắng
54. Lê Minh Trí
55. Đặng Đức Trung
56. Nguyễn Thành Túc
57. Trịnh Đình Tuyến Ba Làng NT
58. Ngô Văn Võ
59. Nguyễn Công Tâm
60. Lê Thanh Trùng (RIP)
61. Nguyễn Minh Văn
62. Trịnh như Vinh
63. Nguyễn Quốc Việt
64- Võ Cao Văn Thanh Hải NT

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 73

(Ghi theo phiếu kết quả trúng tuyển của chủng viện gởi các giáo xứ)

01- Nguyễn Gia Hoàng Anh Phước Hòa
02- Nguyễn Hoàng Tuấn Anh Bắc Thành
03- Phạm Tuấn Anh Phan Rang
04- Ngô Bình Phú Nhơn
05- Nguyễn Thanh Bình Tân Bình
06- Phạm Kim Dung
07- Mai Thiện Đức Ba làng
08- Nguyễn Minh Đức Vĩnh Phước
09- Võ Văn Hải Phú Nhơn
10- Lê Phú Hiệp Chợ Mới
11- Joachim Nguyễn Phúc Hòa Thanh Điền (LM 19/6/1997)
12- Nguyễn Viết Hoàng Chánh Tòa
13- Mai Huệ Mỹ Ca
14- Nguyễn Thanh Hùng Ba Làng
15- Trần Thế Hùng Hòa Yên
16- Đặng Cao Khải Tấn Tài
17- Hoàng Ngọc Khánh Chánh Tòa
18- Nguyễn Ngọc Khoa Phước An
19- Võ Đình Linh Hòa Yên
20- Nguyễn Hữu Lợi Thanh Hải
21- Nguyễn Huy Lợi Đồng Đế
22- Nguyễn Phi Long Phước Thiện
23- Lê Long Khiết Tâm
24- Trần Ngọc Luân Đại Điền
25- Nguyễn Lý Phước Thiện
26- Hoàng Minh Mẫn Chánh Tòa
27- Nguyễn Quang Minh Ba Làng
28- Trần Quang Minh Chính Tòa
29- Nguyễn văn Minh Bình Chính
30- Nguyễn Bá Nhân Bắc Thành
31- Trương Ngọc Nhân Lạc Thiện
32- Nguyễn Thanh Phong Tấn Tài
33- Nguyễn Hùng Phong Chợ Mới
34- Nguyễn Đình Phú Hòa Yên
35- Nguyễn Phước Lương sơn
36- Hoàng Văn Quang Vĩnh Phước
37- Ngô Quý Phú Nhơn
38- Ngô Văn Quý Vĩnh Phước
39- Nguyễn Đình Sâm Bắc Vĩnh
40- Hoàng Quang Sáng Vĩnh Phước
41- Lâm Tùng Sọn Chánh Tòa
42- Hoàng Minh Sơn Ba Làng
43- Phạm Văn Sơn Thanh Hải
44- Trần Sự Thanh Hải
45- Nguyễn Văn Tấn Bình Cang
46- Hùynh Văn Thạch Gò Đền
47- Hoàng Đình Thọ Hòa Nghĩa
48- Nguyễn Ngọc Thuận Đại điền
49- Lê Văn Thức Vinh Trang
50- Nguyễn Văn Tiến Thanh Hải
51- Lâm Anh Toàn Cầu Bảo
52- Vũ Văn Tòng Xuân Ninh
53- Nguyễn Văn Trí Gò Đền
54- Nguyễn Phúc Trọng Tấn Tài
55- Nguyễn Trung Trực Hòa Do
56- Nguyễn Hữu Tuấn Phước Hòa
57- Bùi Anh Tuấn Hòa Yên
58- Hoàng Anh Tuấn Phước Hòa
59- Nguyễn Văn Tuấn Cây Vông
60- Nguyễn Văn Tùng Hộ Diêm
61- Trần Huy Vân Phước hải
62- Phạm Như Văn Dục Mỹ
63- Dominique Mai Xuân Vĩnh Phước Hải (LM 19/6/1997)
64- Võ Xuân Vĩnh Hòa Nghĩa

– Lớp 73 có 2 anh em linh mục đang phục vụ tại giáo phận Nha Trang.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 74

(Nguồn: Sổ điểm Sao Biển NK 1974-1975, thầy Hiền bổ sung) 

01- Hoàng Gia Anh
02- Phêrô Nguyễn Gia Tuấn Anh Phước Hoà
03. Giuse Nguyễn Văn Bàn Bình Chính
04. Tôma Nguyễn Quang Cảnh Vĩnh Phước
05. Gioakim Phan Văn Cường Vinh Trang
06. Hoàng Văn Điệp Vĩnh Phước
07. Phanxicô xaviê Trần Văn Đính Song Mỹ
08. Nguyễn Văn Đông Thanh Hải
09. Lê Quảng Hà Vĩnh Linh
10. Giuse Nguyễn Sơn Hải Thanh Hải
11.Giuse Trần Ngọc Hải Bình Cang
12. Giuse Nguyễn Đức Hạnh Ba Làng
13. Phêrô Nguyễn Đức Hiền Phước Thiện
14. Tađêo Phạm Văn Hiền Vĩnh Phước (Tu sĩ Phanxicô)
15. Dương Công Hoà Phước Hải
16. Phanxicô Nguyễn Ngọc Hoan Bắc Thành
17. Phêrô Dương Đăng Hoàng Tấn Tài
18. Giuse Đỗ Ngọc Hoàng Thanh Hải
19. Gioan Nguyễn Huy Hoàng Hoà Do
20. Antôn Mai Văn Hồng Xuân Ninh
21. Giuse Nguyễn Hồng Bình Chính
22. Gioan B Trần Quốc Khánh Xuân Ninh
23. Phêrô Nguyễn Xuân Khôi Ba Ngòi
24. Phêrô Nguyễn Đức Lành Phước Thiện
25. Vincent Bùi Ngọc Linh Ba Ngòi
26. Phanxicô Phạm Duy Linh Thanh Hải
27. Luy Nguyễn Phi Long Phước Thiện
28. Phêrô Nguyễn Văn Luận Gò Đền
29. Giuse Hoàng Minh Mẫn Chánh Toà
30. Giuse Nguyễn Công Minh Đại Điền
31. Phêrô Nguyễn Văn Nghệ Cây Vông
32. Phêrô Nguyễn Đức Nhậm Cây Vông
33. Phêrô Nguyễn Minh Phán Phước An
34. Phaolô Nguyễn Duy Phụng Phước Thiện
35. Giuse Nguyễn Văn Phước Chánh Toà
36. Lê Văn Quang Phước Hải
37. Giuse Võ Đình Quốc Hoà Nghĩa
38. Phanxicô Xaviê Ngô Văn Quỳnh Vĩnh Phước
39. Antôn Phạm Hoàng Sanh Ninh Hòa
40. Antôn Phạm Ngọc Sủng Thanh Hải
41. Antôn Nguyễn Quang Sỹ Hoà Yên
42. Phêrô Nguyễn Tiến Toàn Hà Dừa
43. Phanxicô Nguyễn Ngọc Tuấn Hộ Diêm
44. Giuse Bùi Phạm Đường Thái Phước Thiện
45. Giuse Đặng Quang Thăng Vinh Trang
46. Giuse Võ Đình Thuần Hòa Yên
47. Phaolô Đỗ Thanh Trung Bình Cang
48. Giuse Nguyễn Thế Vũ Ba Ngòi
49. Giuse Nguyễn Đức Vinh Ba Làng

– Có 49 người theo Sổ Ghi điểm Lục cá nguyệt năm 1974-75

– Hiện còn 48 Phiếu Khai Lý lịch

– Đây là lớp cuối cùng của TCV Sao Biển Nha Trang.