Danh sách Cựu chủng sinh TCV Sao Biển Nha Trang

DANH SÁCH CỰU CHỦNG SINH

TIỂU CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG

(do Nguyễn Công Long SB63 thành lập)

*

*     *

CÁC LỚP ĐÀN ANH SAO BIỂN

(trước năm 1958)

(Nguồn: Bảng thưởng phát hành đầu tiên ở TCV Sao Biển NK 1959-1960)

 * TERMINALE 1959-60

01- Pierre Nguyễn Văn Nho|Bình Cang ( LM 21/12/1967, GM 18/06/1997, RIP 21/05/2003)

02- Joseph Nguyễn Hoàng Phước|Cây Vông

03- Paul Nguyễn Đức Bẩm|Cây Vông ( LM – RIP)

04- Pierre Trương Trải|Kim Ngọc ( LM)

05- Jacob Phan Ngọc Tứ|Dinh Thủy

* PREMIERE 1959-60:

06- Francois Đào Trí Cầu|Kim Ngọc ( RIP)

07- Pierre Lê Văn Đông  |Hà Dừa

08- J.Baptiste Nguyễn Quới |Dinh Thủy ( RIP )

09- Joseph Trần Văn Láng|Hộ Diêm ( LM )

10- Thaddee Lê Văn Thanh |Cà Đú ( LM )

11- Joseph Nguyễn Quang Thạnh |Bình Cang ( LM, Đ/Ô )

12- Philippe Lê Xuân Thượng  |Dinh Thủy ( LM, Đ/Ô )

13- Michel Nguyễn Trọng   |Dinh Thủy ( RIP )

* SECONDE 1959-60:

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

14- Francois Nguyễn Cao Cầu  |Tầm Hưng ( LM – RIP )

15- Thomas Nguyễn Đức Châu |Chợ Mới

16- Pierre Bùi Duy Nghiệp |Ninh Hòa ( LM )

17- Joseph Trần Thanh Phong |Bình Cang ( LM 28/11/1970 – Đ/Ô )

18- Joseph Trần Thanh Sơn|Bình Cang

[/table]

* QUATRIEME 1959-60:

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

19- Pierre Nguyễn Văn Hòa |Nha Trang (nhập lớp Cinquième năm 1958 tại Thanh Hải, học tại La-San)

[/table]

* CINQUIEME 1959-60:

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

20- Pierre Nguyễn Văn Chung|Chợ Mới

21- Joseph Nguyễn Hoan |Bình Cang

22- Nguyễn Lo |Tầm Hưng

23- Nguyễn Công Lý|Thanh Hải

24- Nguyễn Văn Lộc  |Hộ Diêm

25- Nguyễn Nước |Hộ Diêm

26- Nguyễn Văn Phương |Ba Làng

27- Nguyễn Sanh |Bình Cang

28- Thaddee Phan Tạc |Đại Điền

29- Pierre Nguyễn Hùng Thể |Ba Làng NT

30- Francois Nguyễn Đình Thục |Hộ Diêm

31- Francois Đỗ Truyền |Hòa Tân

32- Simon Võ Kinh |Ninh Hòa ( LM RIP )

33- Pierre Nguyễn Luân|Ninh Hòa ( LM RIP )

34- Francois Lê Văn Thẻ  |Chợ Mới

35- Pierre Nguyễn Ngọc Tiên|Hộ Diêm

36- Pierre Nguyễn Hoàng |Bình Cang

37- J.B. Nguyễn Tốt  |Bình Cang ( RIP )

[/table]

* SIXIEME 1959-60:

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

38- Antoine Vũ Chí Công |Nha Trang

39- Bernard Nguyễn Ngọc Châu |Đại Điền

40- Dõng|Chợ Mới

41- Antoine Nguyễn Hạnh|Đại Điền

42- Pierre Nguyễn Hữu Hoành |Dinh Thủy

43- Khanh |Gò Dê

44- Pierre Nguyễn Mùi  |Bình Cang ( RIP )

45- Nguyễn Hữu Mười  |Cà Đú

46- Nguyễn Thành Mỹ |Hộ Diêm

47- Pierre Nguyễn Nghi |Cầu Ké, Bình Cang

48- Antoine Đỗ Văn Nhơn |Chợ Mới

49- J.B. Lê Văn Trí |Gò Dê

50- J.B. Lê Văn Thành| Gò Dê

51- Joseph Nguyễn Thành |Bình Cang

52- Thomas Nguyễn Xin| Cây Vông

[/table]

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 58

Nhập học ngày 15/8/1958

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 59-60, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

 

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Joseph Nguyễn Bình An |Ba Làng NhaTrang (LM 01/4/1975)

02- Nguyễn Hùng An |Thanh Hải  Phan Thiết

03- Lê Đưa | Hộ Diêm, RIP

04- Joseph Nguyễn Văn Giệm|Tầm Hưng

05- Pierre Nguyễn Văn Hoa |Phước Thiện

06- Pierre Nguyễn Công Khảm|Ba Làng  Nha Trang (RIP)

07- Nguyễn Khánh  |Đồng Dài

08- Augustin Nguyễn Văn Lạc |Tầm Hưng  (LM 15/5/1974)

09- Lazarre Nguyễn Văn Lập  |Tầm Hưng

10- Augustin Lê văn Liễu    |Vĩnh Phước,  Nha Trang, RIP

11- Joseph Nguyễn Công Luận    |Gò Đền (RIP 30.12.2010)

12- Joseph Tống Viết Minh  |Tân Bình

13- Pierre Lê Văn Ngự |Tấn Tài

14- Paul Nguyễn Xuân Nhị |Ninh Hòa

15- Pierre Phạm Ngọc Phi  | Ninh Hòa (LM  13/9/1975)

16- Joseph Lê Văn Phúc  |Láng Mun, RIP

17- Joseph Nguyễn Quới   |Hộ Diêm

18- Nguyễn Rạng |Gò Đền (RIP)

19- Nguyễn Sen |Gò Đền (RIP)

20- Pierre Nguyễn Hữu Son|Hộ Diêm

21- Đoàn Sự |Chánh Tòa

22- Antoine Nguyễn Văn Trọng|Nha Trang

23- Joseph Trương Văn Trực | Hà Dừa

24- Micae Nguyễn Từng | Đại Điền

25- Pierre Nguyễn Ngọc Tý |Hà Dừa

26- Nguyễn Trọng Vinh |Chánh Tòa

[/table]

– Lớp 58 có 3 anh em làm linh mục, hai vị đang phục vụ tại giáo phận Nha Trang và một vị tại giáo phận Phan Thiết.     

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 59

Nhập học ngày 15/6/1959

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 59-60, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Nguyễn Văn Ánh|Vạn Giã

02- Nguyễn văn Cung  |Dinh Thủy

03- Pierre Hoàng Diệu |Tân Bình

04- Josph Phùng Đình Duyên|Bình Cang (RIP)

05- Joseph Ngô Mạnh Điệp |Khiết Tâm (LM 07/09/1975)

06- Pierre Hoàng Gioang|Tân Bình

07- Pierre Trần Ngọc Hải |Phan Thiết

08- Ignace Nguyễn  Hinh |Đại Điền

09- Joseph Trần Ngọc Hoa|Bình Cang

10-  Augustin Phan Văn  Hòa |Ninh Hòa (RIP)

11- Joseph Đặng Hữu Hoàng |Nha Trang

12- J.B. Hoàng Văn Khanh|Dục Mỹ (LM 24/6/1975)

13- Joseph Nguyễn Đăng Khoa|Ba Làng

14- Joseph Nguyễn Văn Liêm |Lagi – Tân Lập (RIP)

15- Jacob Nguyễn Văn Lộc |Phan Thiết

16- Nguyễn Văn Mẫn |Phan Rí

17- Simon Bùi Minh |Dinh Thủy

18- Pierre Trần Ngọc Nương |Gò Đền

19- Joseph Nguyễn Kim Ngân |Hà Dừa

20- Phanxicô Nguyễn Văn Nhị  |Hộ Diêm (LM 07/09/1975)

21- Joachim Nguyễn Văn Tánh  |Cà Đú

22- Pierre Mai Tính |Tân Bình (LM 07/09/1975)

23- Jacob Lê Hoành Thái|Bắc Thành

24- Pierre Lê Thiện|Cà Đú

25- Thomas Hồ  Thời |Cây Vông

26- Paul Hồ Trí Thức |Ba Làng

27- Joachim Đoàn Sĩ Thục|Hà Dừa (LM 30/03/1975)

28- Joseph Tạ Duy Trí|Ba Làng

29- Pierre Hoàng Trung|Thanh Xuân

30- Pierre Võ Cao Vân|Bình Cang

[/table]

-Lớp 59 nhập học có 30 anh em, khi lên lớp Septième, Đoàn Sĩ Thục nhập lớp 58. Năm sau có thêm 2 anh em nhập vào 59 là Đinh Vĩ Đại và Nguyễn Bá Đức. Đặng Hữu Hoàng nhập vào lớp năm 1960. Lớp SB 59 vinh hạnh có 5 anh em làm linh mục.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 60

Nhập học ngày 15/06/1960

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 60-61, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Cảnh|

02- Francois Nguyễn Chí Cần  |Hà Dừa (LM 25/081976)

03- Joseph Trần Ngọc Châu  |Vinh Tân

04- Joseph Đinh Vỹ Đại |Vinh Tân (LM 21/11/1975)

05- Jean Trần Văn Đạt |Sàigòn (RIP)

06- Pierre Đin  |Kontum

07- Pierre Nguyễn Bá Đức |Thanh Xuân

08- Joseph Phan Ngọc Đường |Bắc Thành

09- Joseph Nguyễn Hữu Hân |Lương Sơn

10- Joseph Nguyễn Văn Hiệu |Ba Làng

11- Antoine Nguyễn Hữu Hoàng |Hộ Diêm ( LM 23/01/1976)

12- Pierre Nguyễn Đường Hoàng  |Vinh Phú

13- Augustin Mai Hứa |Ninh Hòa (LM 30/07/1991) (Sinh:18/6/1948 – RIP:17/2/2013 – 16 giờ 50)

14- Francois Kêu|Kontum

15- Joseph Nguyễn Đình Khanh |Vinh Tân

16- Joseph Nguyễn Lợi |Bình Cang

17- Joseph Nguyễn Văn Lừng |Vinh Tân (LM 31/5/1990)

18- Nhật|

19- Ignace Lê Thành Nhơn|Hộ Diêm

20- Pierre Phor  |Kontum

21- Pierre Phan Văn Phước|Hà Dừa

22- Quang|

23- Joseph Vũ Văn Sang  |Nha Trang

24- Jean Trần Minh Sơn  |Vinh Hưng

25- Pierre Nguyễn Thanh Tiên |Nha Trang

26- Marc Nguyễn Đình Tộ |Vinh Tân

27- Joseph Nguyễn Trọng Tôn|Thanh Hải, PT

28- Joseph Lê Tư|Nha Trang

29- Antoine Nguyễn Hữu Thông |Thanh Hải, PT

30- Pierre nguyễn Thành Thống|Cà Đú

31- Pierre Nguyễn Văn Thơm|Đại Điền

32- Francois Nguyễn Thế Thuận|Phan Thiết

33- Leopold Nguyễn Duy Trinh |Bình Cang

[/table]

– Nhập học có 30 anh em người Kinh và 3 anh em người dân tộc Rađê
– Cuối niên khóa 1960-1961 : 2 anh Đại và Đức nhảy lớp 59, 2 anh Đạt và Lợi  học lại với lớp 61.
– Niên khóa 1962-1963 tiếp nhận anh Simon Cường lớp 61
– Lớp 60 vinh hạnh được 5 anh em làm linh mục.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 61

Nhập học ngày 24/7/1961 
(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 61-62, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Trần Văn Bồng  |Thanh Hải, PT     (RIP 17/1/2014)

02- Pierre Nguyễn Cả |Đại Điền

03- Pierre Phan Ngọc Cầm |Hà Dừa

04-Joseph Phạm Đông Cường  |Vinh Tân (RIP)

05- Simon Nguyễn Văn Cường |Đông Hải, PT

06- Joseph Nguyễn Minh Châu |Ba Làng      (RIP: 19/7/2002)

07- Joseph Nguyễn Công Đáng |Phước Thiện

08- Joseph Lưu Hồng Điệp|Khiết Tâm

09- Antoine Nguyễn Long Định |Thanh Hải, PT

10- Paul Nguyễn Văn Độ  | Thọ Ninh, Bình Tuy

11- Joachim Nguyễn Văn Đương   |Bắc Thành

12- Hậu|

13- Paul Hlan |Kontum  RIP?

14- Stephane Cao Văn Hồng |Bắc Thành

15- Joseph Lê Đình Hùng |Ba Làng

16- Andre Nguyễn Văn Huờn (Khoa |Hộ Diêm    RIP

17- Pierre Phạm Văn Kết |Vĩnh Long

18- Thomas Nguyễn Thế Khánh  |Bắc Thành   RIP

19- Joseph Nguyễn Văn Lành  |Bắc Thành

20- Joseph Trần Hữu Lê |Vinh Tân

21- Lơ  |Kon Tum

22- Paul Vũ Đình Lộc |Hoà Tân

23- Pierre Hồ Xuân Lương |Thanh Xuân     RIP 1968

24- Đominique Nguyễn Tiến Mỹ  |Ba Làng

25- Joseph Nguyễn Thế Nhẫn  |Hộ Diêm

26- Joseph Phạm Văn Phan|Phú Hải

27- Philippe Nguyễn Ngọc Phượng  |Phước Thiện

28- Thomas Nguyễn Phú Quý|Ba Làng

29- Pierre Nguyễn Quyến |Hòn Thiên

30- Joseph Phùng Kim Tiên|Bình Cang

31- J.B. Phạm Mạnh Tính  |Thọ Ninh

32- Francois Lê Thái|Dinh Thủy

33- Thomas Trần Thái   |Cây Vông

34- Pierre Hoàng Thanh| Thọ Ninh

35- Alphonse Trần Khánh Thành |Đà Lạt  (LM 25/01/1977 –  RIP 3/2007)

36- Dominique Vũ Thuỵ  |Khiết Tâm

37- Paul Trần Minh Trí|Phan Thiết

38- Antoine Phùng Triệu|Bắc Thành

39- Pierre Nguyễn Đức Trung |Hòn Thiên (RIP 2/10/2013)

40- Pierre Cao Văn Vân |Bắc Thành

41- Pierre Nguyễn Quang Vinh|Cù Lao (LM 22/11/1986)

[/table]

– Nhập học niên khóa 1961 ngày 24/07, gọi là lớp SB 61. Có 38 anh em Kinh, 2 anh em sắc tộc là Hlan và Lơ, tiếp nhận thêm 2 anh Đạt và Lợi của lớp 60.  Cuối năm 1962, Simon Cường nhảy lên lớp 60. Đầu năm 1963 tiếp nhận thêm Nguyễn Chí Linh của lớp 62, hiện nay là Giám Mục G/P Thanh Hóa. Năm 1964 nhận thêm Nguyễn Thế Khánh và Trần Xuân Tin từ TCV Hoan Thiện vào.

– Lớp 61 có 2 anh em được vinh hạnh bước lên bàn thánh, nhưng 1 người đã qua đời là Alp. Trần Khánh Thành, 03/2007

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 62

Nhập học ngày 10/7/1962
(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 62-63, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Pierre Lê Ánh|Nha Trang

02- Pierre Trần Ngọc Ân | Thanh Xuân

03- Jean Nguyễn Văn Cẩm |Tân Lập

04- F.X Đoàn Ngọc Châu|Ninh Hòa – Phó tế vĩnh viễn

05- Pierre Đinh Đình Chiến| Vinh Tân (LM 17/03/1994)

06- Joseph Nguyễn Văn Dong|Hiệp Nghĩa (RIP 1975)

07- Hoàng minh Dục (Hoàng Ngọc Quang)|Vinh Tân

08- Joseph Hồ Thượng Đính|Vinh Tân  (RIP 23/3/2006)

09- Hiển|Thanh Hải Nha Trang

10- Michel Nguyễn Hội |Cây Vông

11- FX Nguyễn văn Hòa|Thanh Hải, PT

12- Joseph Bùi Tấn Hóa|Thuận Nghĩa

13- Joseph Lê văn Huần|Phú Hài

14- Pierre  Hoàng Đình Huệ|Tân Bình

15- Pierre Nguyễn Văn Huệ|Vinh Tân

16- Paul Nguyễn Thế Hùng|Thọ Ninh

17- Joseph Hồ Sĩ Hữu   |Thanh Xuân (LM 16/08/1991)

18- Pierre Trần Ngọc Khả|Kim Ngọc

19- Jacob Nguyễn Công Khải |Ba Ngòi

20- Louis Nguyễn Xuân Khanh |Bắc Thành

21- J.B Hoàng Văn Khánh |Banmêthuột

22- Joseph Đào Đức Kim|Thọ Ninh

23- Joseph Nguyễn  Lập |Lạc Đạo

24- Joseph Nguyễn Chí Linh|Thanh Hải (LM 30/12/1992; GM: 4/8/2004)

25- Francois Quang Xuân Lương |Vinh Phú

26- Jean Đoàn Văn Minh |Thuận Nghĩa (RIP 1968)

27- J.B Hoàng Huy Ngạn |Ba Làng

28- Francois Nguyễn Tái Ngộ |Cù Lao (RIP 1972?)

29- Joseph Nguyễn Nhẫn|Cù Mi

30- Joseph Phan Văn Ninh|Hà Dừa (RIP 18/12/2011)

31- J.Bosco Cao Tấn Phúc  |Đồng Dài (LM 07/12/1995)

32- Joseph Nguyễn Phúc |Bình Cang

33- Paul Nguyễn Đình Quang |Vinh Lưu

34- Jean Nguyễn Văn Quyền  |Thanh Hải, PT

35- Quí (đen)  |Thanh Hải , NT

36- Vincent Đỗ Văn Sâm  |Chợ Mới

37- Paul Đậu Trung Sự |Banmêthuột

38- Jacob Nguyễn Thanh Sương | Hộ Diêm

39- Thaddee Phan Tá  |Đại Điền

40- F.X Trần Tịnh  |Cù Lao

41- Mathieu Nguyễn Văn Toàn  |Nha Trang

42- Dominique Vũ Đình Thái |Dục Mỹ (LM 07/02/1996)

43- Joseph Nguyễn Chí Thành |Ba Làng

44- Thông|

45- Joseph Nguyễn Thường |Bình Chính (LM 28/09/1978)

46- Jean Nguyễn Thưởng |Cây Vông

47- Pierre Nguyễn Văn Vinh |Thanh Xuân (RIP)

48- Alexis Nguyễn Cao An |Bắc Thành (TCV Hoan Thiện, vào học niên khóa 1965-1966)

49- Paul Hlan|Kontum – lớp 61 ở lại

[/table]

– Nhập học ngày 10/7/1962, lớp 62 có 46 anh em và Paul Hlan của lớp 61 lưu lại. Niên khóa 1965-1966 nhận thêm Nguyễn Cao An, TCV Hoan Thiện. 

– Lớp 62 hân hạnh có 6 anh em làm linh mục, một người là giám mục và 1 phó tế vĩnh viễn.

 

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 63

Nhập học ngày 20 tháng 6 năm 1963

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 63-64, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Nguyễn Văn Báu

02- Joseph Nguyễn Công Biên|Đại Điền

03- Andre Nguyễn Trung Cả |Chợ Mới

04- joseph Nguyễn Đức Cảnh |Tuy Hòa

05- Antoine Trần Văn Cư|Chính Tâm II

06- Francois Đinh Xuân Cương|Phan Thiết

07- Joseph Vũ Như Cương |Thanh Hải

08- Nguyễn Công Danh |Nha Trang

09- Dũng  |

10- Francois Nguyễn Khắc Dũng |Hà Dừa

11- Joseph Võ Thành Dự|Gò Đền

12- Trần Xuân Hải |

13- Francois Nguyễn Văn Hóa | Hiệp Nghĩa

14- Pierre Trần Văn Hoàng|Vinh Tân

15- Joseph Lưu văn Học|Chính Tâm II

16- Michel Hoàng Thái Học |Thanh Xuân

17- Gabriel Lê Tấn Hùng |Cây Vông

18- Pierre Hồ Văn Hưởng  |Thanh Xuân (LM 1998 – RIP 24/11/2004)

19- Jean Phạm Văn Khải|Ba Làng

20- Augustin Nguyễn Đức Khang  |Ba Làng

21- Pierre Võ Lạc|Phước Thiện

22- Joseph Nguyễn Đình Liên |Vinh Phú

23- J.B. Đỗ Thành Long|Chợ Mới

24- Paul Nguyễn Công Long|Ninh Hòa

25- J.B. Lưu Văn Lộc|Hộ Diêm

26- Nguyễn Văn Luật |

27- Nguyễn Mẫn  |Hà Dừa

28- Francois Trần Thế Miên |Vinh Thủy

29- Pierre Trần Bá Ninh |Dục Mỹ (LM 30/07/1991)

30- Pierre Đậu Quang Ngọc |Hiệp Nghĩa

31- Phép |

32- Paul Trần Xuân Phi |Thọ Ninh

33- J.B. Nguyễn Ngọc Phong |Bình Cang

34- Thomas Nguyễn Quốc Phòng| Chợ Mới

35- Phương|

36- Joseph Nguyễn Thanh Sơn |Phan Rang

37- Joseph Lê Công Tánh |Chợ Mới

38- Paul Đặng Quang Tiếp|Vinh Tân

39- Pierre Lê Tứ |Thuận Nghĩa

40- Pierre Nguyễn Tường|Thanh Hải NT (RIP)

41- Joseph Lê Công Thành |Chợ Mới

42- Pierre Phạm Đình Thiện  |Vinh Tân

43- Pierre Nguyễn Ngọc Thịnh  | Phan Thiết

44. Thọ ?|

45- Luc Nguyễn Ngọc Thúy   |Vinh Lưu (RIP)

46- Vũ Đình Thủy|

47- Pierre Nguyễn Đình Triệu | Hiệp Nghĩa

48- Jean Hồ Đức Vinh Sơn |Vĩnh Phước (từ DCCT)

49- Simon Phan Đình Hòa|Thanh Hải NT (RIP)

[/table]

– Lớp SB 63 nhập học ngày 20/6/1963 có 48 anh em và 3 anh em lớp 62 lưu lại là Bùi Tấn Hóa, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Thanh Sương. Năm 64 tiếp nhận thêm Simon Phan Đình Hòa (RIP), Thanh Hải NT và những năm sau còn tiếp nhận thêm 1 số anh em khác như Nguyễn Văn Hòa 62, Hoàng Văn Khánh 62, Hồ Đức Vinh Sơn (DCCT), Phêrô Đinh Đình Chiến (62). 

Lớp 63 vinh dự được 2 anh em làm linh mục, nhưng một người đã qua đời. 

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 64

Nhập học lúc 17g ngày 01/07/1964

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 64-65, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Antoine Nguyễn Đình Ân | Hiệp Nghĩa

02- Francois Phan Đức Bảo   |Thanh Hải, Phan Thiết

03- Paul Nguyễn Văn Bình   |Vĩnh Hưng

04- F.X. Nguyễn Văn Cao |Tân Lập

05- Joseph Đào Thiện Chí   |Vạn Giã

06- Paul Nguyễn Văn Dinh |Phan Thiết

07- Paul Nguyễn Văn Định  |Vinh Lưu, RIP

08- Pierre Nguyễn Văn Đoán  |Đại Điền, RIP

09- Louis Nguyễn Phúc Hải |Hòa Tân, LM 05/04/1994

10- Paul Nguyễn Văn Hậu |Tầm Hưng

11- Joseph Đinh Văn Hoành |Chính Tâm, LM 23/06/2001, RIP 20/07/2005

12- Pierre Hoàng Đình Huế  |Tân Bình, RIP

13- Pierre Đặng Huệ | Ba Ngòi

14- Michel Hoàng Minh Hùng|Vinh Tân, LM 22/02/2006

15- Augustin Cao Kỳ Hương |Tân Bình

16- F.X. Võ Hoàng Khanh |Bình Chính

17- Jean Hoàng Văn Khẩn |Tân Lập

18- Joseph Trương Ứng Khoan  |Phước Hải

19- Pierre Hồ Chánh Kiệm|Phước Hải

20- Pierre Nguyễn Văn Long |Vinh Hưng

21- Joseph Nguyễn Công Lý |Hòa Tân

22- Pierre Phan Huy Mật  |Phước Thiện

23- Paul Nguyễn Mười  |Kim Ngọc, RIP

24- Carol Nguyễn Mỹ |Phan Rang

25- Roco Nguyễn Ninh  |Ninh Hòa

26- Jean Hoàng Bạch Nhẫn|Tân Lập

27- Joseph Nguyễn Văn Phẩm   |Hà Dừa

28- Pierre Nguyễn Văn Phúc | Hộ Diêm, RIP

29- Paul Nguyễn Phước | Hà Dừa

30- Joseph Bùi Minh Sơn |Vinh Thủy

31- F.X. Đoàn Thanh Sơn |Ninh Hòa

32- Pierre Phùng Đình Tân  | Nha Trang

33- Pierre Nguyễn Bá Tin|Thanh Xuân

34- Pierre Hồ Mạnh Tín | Ba Làng NT, LM 29/06/1995

35- Dominique Nguyễn Thành Tỉnh|Nha Trang

36- Pierre Nguyễn Tôn |Phước Thiện

37- Thomas Vĩnh Thạc |Ba Ngòi

38- Paul Nguyễn Thạnh |Ba Ngòi

39- Pierre Nguyễn Kim Thạnh |Kim Ngọc

40- Ignace Nguyễn Khánh Thành|Cây Vông, Tu sĩ dòng Xi-tô

41- Alphonse Phạm Xuân Thi |Phan Rang, LM Dòng Ngôi Lời 01/06/2002

42- J.Michel Nguyễn Ngọc Thúy| Thuận Nghĩa

43- J.B. Võ Ngọc Trân |Kim Ngọc

44- Jean Trần Văn Trông  |Vinh Tân, LM 1994

45- Francois Nguyễn Đức Vinh|Cây Vông

46- Louis Nguyễn Vũ |Nha Trang, RIP

47- Paul Nguyễn Văn Vy |Hiệp Nghĩa

48- Francois Phan Kim Hải|Kratie, Cambodge, Hồi Hương

49- F.X. Dương Thanh Hồng |Nam Vang, Cambodge, Hồi Hương

[/table]

– Lớp SB 64 có tất cả 47 anh em, lớp vinh hạnh có 6 anh em là linh mục và 1 tu sỹ trọn đời dòng Xi-Tô.

– Khi lớp 64 lên trung tâm CCL Đà Lạt năm 1970, có thêm: 1- Giuse Phan Kim Hải 2- F.X. Dương Thanh Hồng từ Cambodge về.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 65

Nhập học lúc 15 giờ ngày 01/7/1965

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 65-66, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Joseph Đậu Quang Anh |Thọ Tràng

02- Pierre Trần An Bình |Hộ Diêm

03- Joseph Trần Trung Chánh | Gò Đền (RIP)

04- Gregoire Nguyễn Văn Chương|Vĩnh Phước

05- Joseph Đỗ Bắc  Du |Ba Làng

06- Đạt|

07- Đông |Hiệp Nghĩa

08- Paul Võ Thành Đồng| Vạn Giã

09- J.B. Nguyễn Đương |Hiệp Nghĩa

10- Pierre Nguyễn Văn Gia|Tân Bình

11- Joseph Trần Thanh Hậu|Thuận Nghĩa

12- Francois Đỗ Văn Hiệp |Thanh Hải NT

13- Paul Đậu Hiệu |Cam Ranh

14- Nguyễn Hòa|

15- Joseph Nguyễn Công Hoàng  | Ban Mê Thuột

16- Nguyễn Thái Học

17- J.B. Đậu Thái Hồ |Thọ Ninh

18- Joseph Nguyễn Văn Hưng |Ba Làng

19- Jean Nguyễn Đình Huy|Vinh Thủy

20- Joseph Nguyễn Minh Khai  | Tân Lập

21- Joseph Nguyễn Đức Khẩn  |Thanh Xuân (LM 19/2/1998)

22- Francois Nguyễn Vĩnh Khang |Thọ Ninh

23- Jean Nguyễn Văn Khanh |Thanh Hải

24- Andre Phan  Văn Kim|Vạn Giã

25- Joseph Lưu Thanh Kỳ |Vinh Hưng (LM 7/1/1998)

26- F.X. Nguyễn Xuân Liêm | Bình Cang

27- F.X. Nguyễn Đình Linh |Thuận Nghĩa

28- Joseph Hoàng Xuân Lý  |Long Hương

29- Joseph Lê Nại |Dục Mỹ

30- Pierre Hồ Sĩ Minh| Vinh Tân

31- Joseph Nguyễn Văn Nam| Ba Làng

32- Pierre Trần Hoài Nam |Vinh Lưu

33- Pierre Nguyễn Văn Ngọc |Phan Thiết

34- Nguyễn Ngữ|

35- Andre Phan Quang Phước  |Ba Ngòi

36- Joseph Pham Văn Phương |Nha Trang

37- Pierre Nguyễn Xuân Phượng | Tân Bình

38- Paul Nguyễn Minh Quang |Bình Chính

39- Paul Trần Văn Quý |Thanh Hải PT

40- Joseph Trần Văn Sung|Chợ Mới

41- Antoine P Nguyễn Ngọc Tiên|Bình Chính

42- Paul Tín |Bình Cang

43- Nguyễn Văn Tính |Phước Thiện

44- Nguyễn Văn Tình|Nhập SB năm 67 (từ Phanxico)

45- Paul Pham Đức Tĩnh|Thanh Hải NT

46- Pierre Nguyễn Văn Tuyết|Hộ Diêm

47- Nguyễn Ngọc Thanh |Thọ Ninh

48- FX Trần Duy Thực|Hòa  Tân

49- Phan Văn Triêm |Hà Dừa

[/table]

– Lớp 65 nhập học ngày 15/7/1965. Có tất cả  49  anh em, những năm sau lớp 65 tiếp nhận thêm một số anh em từ lớp trên lưu lại và vài anh em  từ các chủng viện khác gia nhập. Lớp 65 hân hạnh được 3 anh em làm linh mục  là Nguyễn Đức Khẩn, Lưu Thanh Kỳ và Maurice Lâm Thái Sơn (nhập lớp 65 ở chủng viện CCL hiện ở Pháp).

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 66

Nhập học ngày 15/7/1966
(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 66-67, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Pierre Nguyễn Ngọc Anh |Gia Định (RIP 26/06/2013 tại Đà Lạt, Việt Nam, 1954-2013)

02- Joseph Phan Văn Biền|Bắc Thành, NT

03- Alphongse Cao Viết Bình |Tân Bình

04- Joseph Võ Quang Bình |Thanh Hải, NT

05- Pierre Hoàng Bá Chỉnh |Ba Làng (LM)

06- Joseph Phan Kim Cương|Cambodge (nhập năm 1970)

07- Joseph Lê Công Danh|Cambodge (nhập năm 1970) RIP

08- Joseph Trần Dưng (Tri)|Gò Đền

09- Joseph Nguyễn Ðức Diện |Thanh Hải PT  (LM 14/5/1983)

10. F.X. Nguyễn Thời Ðức  |Vĩnh Phước –

11. F.X. Ðặng Hồng Hiền|Ðà Nẵng

12- Ludovic Nguyễn Bá Hiên| Hà Dừa

13- Pierre Phạm Ngọc Hùng (Lê)| Ninh Hòa (LM 15/10/1993)

14- Pierre Lê Quang Hương |Hiệp Nghĩa

15- Ambroise Lê Quang Long| Nha Trang

16- Antoine Nguyễn Ðăng Minh |Ba Ngòi

17- Gerard Nguyễn Quang Minh |Vĩnh Phước (LM 15/10/1993)

18- Jean Nguyễn Non |Cây Vông

19- Joachim Vũ Tiến Phùng |Dục Mỹ

20- Thomas Nguyễn Phước (Nguộc) |Cây Vông

21- Joseph Nguyễn Văn Quyền|Thanh Hải PT – RIP

22- F.X. Châu Văn Rạng |Phan Thiết

23- J.B. Ðậu Thanh Sơn  |Thuận Nghĩa – RIP

24- Paul Nguyễn Trung Sơn |Hà Dừa

25- Joseph Trịnh Kim Sơn|Hộ Diêm

26. Quang  |Thanh Hải NT

27- Antoine Vũ Duy Tân |Ba Làng

28- F.X. Ðoàn Ngọc Thạch  |Bắc Thành (nhập năm 1968)

29- Joseph Lê Kim Thành |Bình Cang

30- Joseph Cao Trí Thắng  |Thanh Hải, PT

31- Joseph Nguyễn Gia Thắng  |Thanh Hải NT

32- Pierre Ðặng Văn Thiên |Thuận Nghĩa –  RIP

33- Dominique Phan Ðình Thuận |Thanh HảiNT

34- Joseph Ðậu Minh Thuyết  |Bắc Thành

35- Pierre Nguyễn Ngọc Toàn|Ba Làng

36- Antoine Trịnh Ðức Tôn |Ba Làng

37- Dominique Trần Siêu Việt|Dục Mỹ

38- Dominique Võ Phi Xứng |Vĩnh Phước

[/table]

– Lớp 66 được 4 anh em làm linh mục, 2 đang phục vụ tại giáo phận Nha Trang và 2 ở nước ngoài.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 67

Nhập học ngày 15/07/1967

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Thomas Nguyễn Văn Ân |Hà Dừa

02- Joseph Trần Bắc|Vinh Tân

03- Paul Nguyễn Phúc Bình |Vinh Phú

04- Pierre Đặng Bình|Ninh Hòa

05- Jacob Nguyễn Chấn|Cây Vông

06- Vincent Cao Thanh Đạt|Chợ Mới

07- Vincent Phạm Văn Điểm|Khiết Tâm

08- Joseph Nguyễn Ngọc Điệp|Thanh Hải NT

09- J.B. Nguyễn Ngọc Điều | Hòa Yên

10- Joseph Ngô Đình Đức|Thanh Hải PT

11- Joseph Nguyễn Hải  |Thanh HảiNT

12- Joseph Nguyễn Văn Hiên |Vinh Hưng( LM 22/02/2006)

13- Pierre Nguyễn Văn Hiền |Phước Thiện

14- Joseph Nguyễn Văn Hòa|Võ Đắc

15- Joseph Nguyễn Trọng Hương |Bình Chính

16- Paul Nguyễn Thanh Hương | Bắc Thành

17- Antoine Trần Công Khanh |Vạn Giã

18- Joseph Lê Quốc Khanh|Khiết Tâm

19- Henri Huýnh Thanh Khiêm|Phan Thiết

20- Paul Nguyễn Lục Khoa |Hiệp Hòa

22- Antoine Phạm Bá Lân |Hộ Diêm

23- Pierre Trần Đình Liễu |Hòa Tân

24- Alphongse Nguyễn Viết Lung|Võ Đắc

25- Ignace Nguyễn Toàn Năng |Vạn Giã, RIP

26- Thomas Nguyễn Đình Nghi|Cây Vông

27- Joseph Nguyễn Văn Nghĩa  |Võ Đắc

28- Joseph Phạm Hữu Nghĩa|Dục Mỹ

29- Pierre Nguyễn Văn Ninh | Tân Lập

30- Jean Nguyễn Văn Phú|Ba Làng

31- Ambroise Châu Lý Phương  |Nha Trang

32- Pierre Nguyễn Hữu Quyền |Ba Làng

33- Pierre Nguyễn Ngọc Sơn|Phước Hải

34- Pierre Nguyễn Cao Sơn |Phước Hải

35- Joseph Nguyễn Quý Sơn |Vinh Phú

36- Pierre Lê Hùng Sơn |Tân Tạo

37- Michel Nguyễn Huy Tài|Cây Vông

38- Joseph Nguyễn Đức Tăng |Dục Mỹ

39- Pierre Cao Đức Thắng |Thọ Ninh

40- F.X. Đặng Văn Thắng  |Dục Mỹ

41- F.X. Lê Xuân Thọ|Phước Hải

42- Ludovic Đặng Văn Thông  |Ba Ngòi

43- Joseph Phạm Trung Thương|Bình Cang

44- Joseph Lâm Quang Tiến |Fatima

45- Thomas Nguyễn Công Toại |Vạn Giã

46- Pierre Nguyễn Khoa Toàn|Ba LàngNT, LM

47- Joseph Nguyễn Văn Trí |Vĩnh Phước

48- Jean Nguyễn Tiến Trọng|Thanh Hải PT

49- Nguyễn Phúc Hạnh|Thanh Hải NT

[/table]

– Lớp SB 67 có 48 người: lớp có 2 anh em là linh mục, một đang mục vụ tại GP Phan Thiết và một ở Úc Châu.                     

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 68

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 67-68, với sự bổ sung của một số anh em trong lớp)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Ẩn|Gò Đền

02- Nguyễn Thanh Bạch|Tấn Tài

03- Phùng Dũng|Chợ Mới

04- Doanh|Ninh Hòa

06- Trần Văn Đông |Ba Làng

07- Nguyễn Văn Giáo|Ninh Hòa

08- Nguyễn Thanh Hải|Hà Dừa

09- Lý Ngọc Hân|Phước Thiện

10- Hòa| Hà Dừa

11- Lê Thanh Hùng|Vinh Tân

12- Nguyễn Thanh Huệ |Thanh Xuân

13- Trần Thái Huy |Hộ Diêm

14- Nguyễn Khắc Khoa |Hà Dừa

15- Nguyễn Thanh Kỳ  |Ninh Hoà

16- Nguyễn Ngọc Quang|Đắc Lắc

17- J.B. Nguyễn Duy Quy|Phước Thiện ( RIP 4 tháng 3/2012)

18- Nguyễn Công Quý |Thanh Hải

19- Võ Văn Quý|Bàu Dòi

20- Trần Đình Phương|Quy Nhơn

21- Phạm Viễn Phương|Nha Trang

22- Nguyễn Ngọc Tấn |Cây Vông (RIP)

23- Đào Đức Thành|

24- Nguyễn Hữu Thiện|Sài Gòn

25- Nguyễn Kim Thuận|

26- Nguyễn Văn Tiến|Chợ Mới

27- Trần An Tịch|Hộ Diêm

28- Đào Quang Toản |Phan Rí (LM 10/03/1991)

29- Nguyễn Minh Trí | Bình Cang

30- Trần Văn Trợ|Phước Thiện (LM 25/11/1995)

31- Trung |Hoà Thuận

32- Nguyễn Đình Truyền |Ba Làng

33- Nguyễn Trung Trực |Cây Vông (RIP)

34- Nguyễn Châu Tuấn|Hộ Diêm (RIP)

35- Nguyễn Văn Vân|Hộ Diêm

36- Viện|

37- Trần Ngọc Xinh|Bình Cang

38- Nguyễn Xuân Sơn|

39- Lê Châu Thạch|Bình Tuy

40- Phanxicô Xavie Nguyễn Trung Thành|Hòa Tân (Rip 25/2/2013)

[/table]

– Lớp 68 có 2 anh em làm linh mục, hiện đang phục vụ ở nước ngoài.

(Danh sách này do Trần An Tịch ghi lại và anh em trong lớp bổ sung)

 

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 69

(Nguồn: Sổ ghi điểm SB, với sự bổ sung của anh Thạch và anh em trong lớp)

 

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Pierre Mai Ngọc An|Võ Đắc (RIP 25/05/2000)

02- Thomas Nguyễn Kim Anh| Phước Hải (RIP)

03- Pierre Phêrô Nguyễn Văn Bền|Thanh Hải NT

04- Joseph Trịnh Đình Biên |Ba Làng, NT

05-  Đào Xuân Chinh|

06- Nguyễn Tiến Dẫn |Hộ Diêm

07- Nguyễn Khánh Du|Tấn Tài

08- J.B. Đỗ Tiến Dũng |Phú Nhơn

09- Thomas Nguyễn Hùng Dũng|Thanh Hải NT (RIP 01/06/2002)

10- Pierre Đặng Ngọc Duyệt |Phước Hải

11- Dominique Nguyễn Công Đắc|Vạn Giã  (LM 15/10/1993)

12- Pierre Trần Văn Điện |Vạn Giã  (LM 19/06/1997)

13- Nguyễn Văn Điển|Cây Vông

14- Trần Văn Điệp|Võ Đắc

15- Nguyễn Văn Đồng|Đại Điền

16- Pierre Phạm Công Đức|Lạc Đạo

17- Phạm Đức Hà

18- Pierre Nguyễn Thanh Hải|Phước Hải

19- Philippe Võ Hạnh|Thanh Hải NT

20- Jean-Therese Nguyễn Minh Hiền (Hầu)|Vinh Tân  (LM 24/08/1985, Đ/Ô năm 2012)

21- Paul Lê Thành Hóa|Thanh Điền (RIP 6 tháng 5 năm 2011)

22- Joseph Lê Phúc Hoàng|Vĩnh Phước

23- J.B. Nguyễn Văn Huệ |Vinh Lưu

24- Paul Phan Xuân Hùng|Vạn Giã

25- Trần Văn Hữu|Chính Tòa NT

26- Lê Bá Khanh|Thanh Điền

27- Dominique Trần Ngọc Khánh |Phước Hải

28- Nguyễn Quốc Khánh

29- Antoine Vũ Đình Khiêm|Thanh Xuân

30- Nguyễn Kim Khiết  |Ninh Hòa

31- Nguyễn Văn Khoa |Hộ Diêm

32-Nguyễn Ngọc Lan|Kim Ngọc

33- F.X. Trần Quang Láng |Phú Nhơn  (LM 29/06/1995)

34- J.B. Nguyễn Phi Long |Ninh Hòa  (RIP 2001)

35- Pierre Nguyễn Ngọc Long |Ba Làng

36- Antoine Nguyễn Công Nam |Đồng Hộ (LM 29/06/1995)

37- Nguyễn Khắc   Ngân| Hà Dừa

38- Vincent Điềm Lê Thành Nhân|Bắc Thành  (LM 22/08/1998)

39- Nguyễn Trung   Nhân |Thanh Xuân

40-  Trịnh Trọng Nhân |Vinh Tân

41- J.B. Lại Hữu Phan|Thanh Xuân

42- Taddee Nguyễn Đình Phúc |(LM 23/06/2000)

43- Phạm Vĩnh Phước|Thanh Hải NT

44- Phùng Đức Quang|Phước Hải

45- F.X. Võ Đức Sinh|Lạc Đạo

46- Nguyễn Văn Tài |Hộ Diêm

47- Joseph Nguyễn Thành Tâm|Thanh Hải PT

48- Hồ Tuấn|

49- Bùi Thanh Tuấn |Tấn Tài

50- Pierre Lê Thanh Tùng|Tấn Tài

51- F.X. Bùi Đình Thạch|Vinh Thủy

52- Trần Văn Thanh|

53- Nguyễn Công Thành|

54- Pierre Nguyễn Văn Thể| Thanh Hải PT

55- Ngô Đình Thu|

56- Nguyễn Trảng|

57 – Trần Văn Trong |Chính Tòa NT

58- Pierre Trần Đình Vình |Phước An

59- Nguyễn Đạo Vui|Cây Vông

60- Nguyễn Quốc Thành|
61- Huỳnh Lộc |Tấn Tài

[/table]

– Lớp 69 có 1 Đức Ông và 6 anh em làm Linh mục.

                

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 70

(Danh sách lớp 70 do chính anh em trong lớp ghi lai và bổ sung)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- J.B. Võ Duy Anh|Lạc Đạo

02- Thomas Hoàng Quang Ánh|Vĩnh Phước

03- Paul Phạm Báu |Phước Thiện

04- Hoàng Văn Cậy|Xuân Ninh

05-Simon Lê Minh Châu| Bình Cang

06- Barthelemy Nguyễn Huy Chương|Bùi Phát, Sài Gòn (RIP 10/05/2001)

07- Joseph Nguyễn Cường|Chợ Mới

08- J.B. Nguyễn Thanh Điềm |Thanh Điền (RIP 2002)

09- Joseph Nguyễn văn Đồng (Hùng)|Vinh Tân

10- Joseph Nguyễn Văn Đồng|Vinh Tân

11- Ignace Bùi Sĩ  Đức|Phước Thiện (LM 06/07/1995)

12- Nguyễn Dũng (Chạng) |Khiết Tâm (RIP, sau 1975)

13- Bernard Nguyễn Văn Dũng |Thanh Hải, NT (RIP 04/04/1979)

14- Pierre Nguyễn Văn Dũng|Thanh Điền

15- Pierre Nguyễn Văn Dũng |Phú Nhơn

16- Antoine Trần Phúc Hải|Đồng Đế (RIP 198x)

17- F.X. Nguyễn Khắc Hiệp|Vinh Thuỷ

18- F.X. Phạm Văn Hòa|Vinh Thuỷ

19- Joseph Trần Đình Hòa |Cây Vông (LM 29/06/1995)

20- Vũ Đình HoạtThanh Hải, PT|

21- J.B. Nguyễn Đình Hoàng|Vinh Lưu

22- Trương Văn Hoàng|Tầm Hưng

23- Jean Trần Văn Hồng|Ba Làng

24- J.B. Hồ Đình Huân|Tân Tạo

25- Pierre Lê Văn Hùng|Lạc Đạo

26- Pierre Nguyễn Công Khanh |Phan Rang

27- Luc Trần Xuân Khánh |Cầu Bảo (Phước Đức)

28- Pierre Lê Đình Khôi |Tân Lập, BT

29- Joseph Nguyễn Văn Ký |Hộ Diêm

30- Michel Nguyễn Văn Lành| Hộ Diêm (Rip 3pm – 4 th. 7, 2012)

31- Pierre Nguyễn Văn Lộc |Vĩnh Phước

32- Thomas Dương Công Lý |Phước Thiện

33- Joseph Maria Nguyễn Văn Minh|Vinh Tân

34- Michel Phạm Thanh Minh | Đồng Đế

35- Paul Lê Đăng Ngôn|Khiết Tâm

36- Nguyên|

37- J.B. Lại Hữu Phước|Thanh Xuân

38- Joseph Nguyễn Đình Quang |Vinh Tân

39- J.B. Nguyễn Vinh Quang|Vinh Phú

40- Pierre Nguyễn Hữu Sinh|Thanh Xuân

41- Jean Nguyễn Đăng Sơn|Phú Nhơn (RIP, sau 1975)

42- Dominique Nguyễn Ngọc Tâm |Vĩnh Phước

43- Pierre Nguyễn Duy Tân|Phú Nhơn

44- Pierre Nguyễn Ngọc Thanh|Vinh Tân

45- Lê Thành |Võ Đắc

46- Nguyễn Công Thành |Võ Đắc

47- Nguyễn Gia Thảo|Lạc Đạo

48- Joseph Hoàng Tôn Thất|Xuân Ninh

49- Jacob Nguyễn Lục Thi|Thanh Điền

50- Nguyễn Lương Thiện |Khiết Tâm

51- Đinh Văn Thông |Vinh Tân

52- Joseph Phạm Tiên|Lạc Đạo

53- J.B. Ngô Đình Tiến|Phước Hoà (LM 15/10/1993)

54- J.B. Nguyễn Ngọc Toàn|Chợ Mới

55- Phạm Quốc Toản |Ba Ngòi

56- Mathias Bùi Văn Trang |Vĩnh Phước

57- Pierre Phạm Trị  |Mỹ Ca

58- Antoine Padue Nguyễn Thanh Trúc|Phước Hoà

59- Pierre Trần Quang Trung |Gò Đền

60- Alphongse Lê Châu Tuấn |Vĩnh Phước

61- Joseph Nguyễn Văn Tuấn|Vinh Phú (LM 198x)

62- Joseph Nguyễn Minh Tuấn|Ba Làng

63- Nguyễn Đức Tuấn  |Dục Mỹ

64- Pierre Trần Đình Túc|Thanh Hải, NT

65- Nguyễn Văn Tự|Bình Cang

66- Jacob Nguyễn Minh Tường |Bình Cang

67- Joseph Vũ Văn Tường|Tân Tạo

68- Carol Bor. Nguyễn ThanhVương|Hộ Diêm

69- Yên |Chính Tòa, NT

70- Nguyễn Quang Điện |Cầu Bảo

[/table]

– Lớp 70 có 4 anh em làm linh mục.

         

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 71

(Ghi theo sổ ghi điểm nhà trường năm 1973 và ghi nhận của Nguyễn Trọng Vinh)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Nguyễn Tiến An|Hà Dừa

02- Huỳnh Xuân Ánh|Xuân Ninh

03- Lê Như Bể |Thanh Hải, RIP

04- Mai Thúc Biện| Xuân Ninh,  (LM Canada)

05- Phùng Quốc Chính |Chánh Tòa NT

06- Nguyễn Thông Đạt|

07- Nguyễn Khắc Đoan|Hộ Diêm

08- Nguyễn Văn Đức|Hòa Yên         RIP

09- Nguyễn Bá Đôn|Hòa Nghĩa

10- Nguyễn Văn Giáo |Chánh Tòa, NT

11- Nguyễn Dao|

12- Lê Phúc Hải  |Hòa Nghĩa       RIP?

13- Nguyễn (Văn) Hồng  (Giuda)  |Bình Chính

14- Nguyễn Văn Hoà (Thánh Hoà) |Bình Chính

15- Nguyễn Thái Hùng (ma ốm) |RIP

16- Trương Mạnh Hùng( Cô Đào)|Phan Rang

17- Lê Công Hưng |Sài-Gòn

18- Huỳnh Thế Hy  |Phước Hòa

19-  Trần Quang Huy|

20- Phan Đình Huỳnh|

21- Nguyễn Văn Ký|

22- Đậu Quang Khánh|Ba Ngòi

23- Nguyễn Thanh Khánh|Phước Hòa

24- Hồ Đức Khiêm|

25- Nguyễn Thái Kiệt|

26- Trần Ngọc Ký|

27- Lê Ngọc Linh|

28- Nguyễn Duy Linh|

29- Nguyễn Văn Linh|

30- Nguyễn Ngọc Linh|

31- Minh

32- Nguyễn Thành Nhơn|Tân Bình

33- Phan Đình Nhường|

34- Nguyễn Thành Nhân|

35- Nguyễn Văn Nguyên (già dê) |Hộ Diêm

36- Nguyễn Phẩm  (phó tế vĩnh viễn)|Bình Chính

37- Dương Phất|

38- Hồ Đức An Phong  |Vĩnh Phước

39- Cao Quốc Phước (Bateau) |Sài-Gòn

40- Vũ Văn Tập |LM dòng Đa-Minh, USA

41- Cao Kim Tân|Phước Hòa

42- Phạm Hùng Thái  (Dúi)|Thanh Hải

43- Nguyễn Phúc Quang|Phước Hòa  (RIP)

44- Nguyễn Trung Quốc|

45- Đỗ Tiến Sĩ  |Phước Hòa

46- Phạm Hùng Thái?|

47- Nguyễn Đình Thanh |Cây Vông

48- Dương Công Thu |Hòa Nghĩa

49- Lê Thanh Tùng|Phước Thiện, Rip

50- Bùi Huy Thắng|Ba Ngòi

51- Bùi Văn Tín|

52- Trần An Tịnh|Hộ Diêm

53- Trương Vĩnh Tiến|

54- Lê Minh Tuấn |Hòa Nghĩa

55- Nguyễn Quang Thi |Hòa Yên

56- Nguyễn Văn Thọ (lác)|Thanh Hải

57- Nguyễn Thái Vương |Thanh Hải

58- Nguyễn Trọng Vinh  |Hòa Nghĩa

[/table]

– Lớp 71 hân hạnh có 2 linh mục và một phó tế vĩnh viễn, cả 3 đều phục vụ ở nước ngoài.
Theo Sổ ghi điểm thi lục cá nguyệt

Kết toán ngày 16/5/1973 có 58 học sinh

Nhân viên phụ trách: Nguyễn Hữu Hoàng (đã ký)                                                                                                  

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP72

(Ghi theo sổ điểm của nhà trường và ghi nhận của Trần Thế Huy)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01. Nguyễn Văn Phú|Vĩnh Cẩm, Cam Ranh

02. Trần Văn Anh|

03. Lê Hồng Bảo|

04. Lê Tú Bổ|

05. Trần Tiến Cảnh|

06. Lê Công Chi|

07. Nguyễn Chí|

08. Đặng Công Chánh|

09. Lê Văn Cương|

10. Nguyễn Hữu Cường|

11. Nguyễn Ý Quỳnh Dao|

12. Vũ Đình Dung|

13. Nguyễn Đức Dũng (noir) ?|

14. Nguyễn Ngọc Dũng (petit) ?|

15. Lê Văn Dương|

16. Trần Quốc Định|

17. Bùi Hữu Đông|

18. Lê Tứ  Giang|

19. Nguyễn Châu Hà|

20. Đỗ Mạnh Hùng|

21. Nguyễn Quang Hiển|Ba Làng

22. Nguyễn Đình Huấn|

23. Đoàn Xuân Hùng|

24. Đỗ Mạnh Hùng|

25. Nguyễn Xuân Hùng|

26. Nguyễn Phan Hưng|

27. Trần Thế Huy|

28. Phạm Văn Hy|

29. Nguyễn Văn Khôi|

30. Nguyễn Kỳ Khoa | (RIP)

31. Trần Văn Khoa|

32. Nguyễn Thành Kỉnh |Hà Dừa

33. Đậu La Lam|

34. Nguyễn Văn Lan|

35. Phan Văn  Lệ (Lễ)|

36. Nguyễn Phi Long|

37. Phùng bá Lộc|

38. Nguyễn Thanh Luận|

39. Bùi Quang Minh|

40. Nguyễn Xuân Phần|

41. Nguyễn Thành Phong|

42. Nguyễn Thái Phương|

43. Phạm Qúy|

44. Nguyễn Thái Sơn|

45. Nguyễn Hùng Sinh|

46. Phạm Công Tâm|

47. Nguyễn Đức Tú|

48. Nguyễn Minh Tuân|

49. Phạm Ngọc Thanh|

50. Nguyễn Đức Thăng|

51. Lê Quốc Thắng|

52. Nguyễn Đức Thắng|

53. Phạm Xuân Thắng|

54. Lê Minh Trí|

55. Đặng Đức Trung|

56. Nguyễn Thành Túc|

57. Trịnh Đình Tuyến |Ba Làng NT

58. Ngô Văn Võ|

59. Nguyễn Công Tâm|

60. Lê Thanh Trùng |(RIP)

61. Nguyễn Minh Văn|

62. Trịnh như Vinh|

63. Nguyễn Quốc Việt|

64- Võ Cao Văn |Thanh Hải NT

[/table]

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 73

(Ghi theo phiếu kết quả trúng tuyển của chủng viện gởi các giáo xứ)

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Nguyễn Gia Hoàng Anh|Phước Hòa

02- Nguyễn Hoàng Tuấn Anh| Bắc Thành

03- Phạm Tuấn Anh |Phan Rang

04- Ngô Bình|Phú Nhơn

05- Nguyễn Thanh Bình|Tân Bình

06- Phạm Kim Dung|

07- Mai Thiện Đức|Ba làng

08- Nguyễn Minh Đức|Vĩnh Phước

09- Võ Văn Hải | Phú Nhơn

10- Lê Phú Hiệp|Chợ Mới

11- Joachim Nguyễn Phúc Hòa|Thanh Điền (LM 19/6/1997)

12- Nguyễn Viết Hoàng| Chánh Tòa

13- Mai Huệ|Mỹ Ca

14- Nguyễn Thanh Hùng|Ba Làng

15- Trần Thế Hùng|Hòa Yên

16- Đặng Cao Khải|Tấn Tài

17- Hoàng Ngọc Khánh|Chánh Tòa

18- Nguyễn Ngọc Khoa|Phước An

19- Võ Đình Linh|Hòa Yên

20- Nguyễn Hữu Lợi|Thanh Hải

21- Nguyễn Huy Lợi| Đồng Đế

22- Nguyễn Phi Long| Phước Thiện

23- Lê Long |Khiết Tâm

24- Trần Ngọc Luân|Đại Điền

25- Nguyễn Lý |Phước Thiện

26- Hoàng Minh Mẫn|Chánh Tòa

27- Nguyễn Quang Minh|Ba Làng

28- Trần Quang Minh|Chính Tòa

29- Nguyễn văn Minh|Bình Chính

30- Nguyễn Bá Nhân|Bắc Thành

31- Trương Ngọc Nhân |Lạc Thiện

32- Nguyễn Thanh Phong|Tấn Tài

33- Nguyễn Hùng Phong|Chợ Mới

34- Nguyễn Đình Phú|Hòa Yên

35- Nguyễn Phước| Lương sơn

36- Hoàng Văn Quang |Vĩnh Phước

37- Ngô Quý|Phú Nhơn

38- Ngô Văn Quý|Vĩnh Phước

39- Nguyễn Đình Sâm| Bắc Vĩnh

40- Hoàng Quang Sáng|Vĩnh Phước

41- Lâm Tùng Sọn |Chánh Tòa

42- Hoàng Minh Sơn|Ba Làng

43- Phạm Văn Sơn|Thanh Hải

44- Trần Sự|Thanh Hải

45- Nguyễn Văn Tấn| Bình Cang

46- Hùynh Văn Thạch|Gò Đền

47- Hoàng Đình Thọ|Hòa Nghĩa

48- Nguyễn Ngọc Thuận|Đại điền

49- Lê Văn Thức|Vinh Trang

50- Nguyễn Văn Tiến|Thanh Hải

51- Lâm Anh Toàn|Cầu Bảo

52- Vũ Văn Tòng| Xuân Ninh

53- Nguyễn Văn Trí |Gò Đền

54- Nguyễn Phúc Trọng|Tấn Tài

55- Nguyễn Trung Trực|Hòa Do

56- Nguyễn Hữu Tuấn| Phước Hòa

57- Bùi Anh Tuấn| Hòa Yên

58- Hoàng Anh Tuấn |Phước Hòa

59- Nguyễn Văn Tuấn|Cây Vông

60- Nguyễn Văn Tùng|Hộ Diêm

61- Trần Huy Vân |Phước hải

62- Phạm Như Văn|Dục Mỹ

63- Dominique Mai Xuân Vĩnh|Phước Hải (LM 19/6/1997)

64- Võ Xuân Vĩnh|Hòa Nghĩa

[/table]

– Lớp 73 có 2 anh em linh mục đang phục vụ tại giáo phận Nha Trang.

*

*     *

DANH SÁCH NHẬP HỌC LỚP 74

(Nguồn: Sổ điểm Sao Biển NK 1974-1975, thầy Hiền bổ sung) 

[table width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]

01- Hoàng Gia Anh|

02- Phêrô Nguyễn Gia Tuấn Anh|Phước Hoà

03. Giuse Nguyễn Văn Bàn|Bình Chính

04. Tôma Nguyễn Quang Cảnh|Vĩnh Phước

05. Gioakim Phan Văn Cường|Vinh Trang

06. Hoàng Văn Điệp|Vĩnh Phước

07. Phanxicô xaviê Trần Văn Đính| Song Mỹ

08. Nguyễn Văn Đông|Thanh Hải

09. Lê Quảng Hà|Vĩnh Linh

10. Giuse Nguyễn Sơn Hải|Thanh Hải

11.Giuse Trần Ngọc Hải |Bình Cang

12. Giuse Nguyễn Đức Hạnh |Ba Làng

13. Phêrô Nguyễn Đức Hiền|Phước Thiện

14. Tađêo Phạm Văn Hiền|Vĩnh Phước (Tu sĩ Phanxicô)

15. Dương Công Hoà|Phước Hải

16. Phanxicô Nguyễn Ngọc Hoan| Bắc Thành

17. Phêrô Dương Đăng Hoàng|Tấn Tài

18. Giuse Đỗ Ngọc Hoàng |Thanh Hải

19. Gioan Nguyễn Huy Hoàng| Hoà Do

20. Antôn Mai Văn Hồng|Xuân Ninh

21. Giuse Nguyễn Hồng |Bình Chính

22. Gioan B Trần Quốc Khánh |Xuân Ninh

23. Phêrô Nguyễn Xuân Khôi|Ba Ngòi

24. Phêrô Nguyễn Đức Lành|Phước Thiện

25. Vincent Bùi Ngọc Linh|Ba Ngòi

26. Phanxicô Phạm Duy Linh|Thanh Hải

27. Luy Nguyễn Phi Long|Phước Thiện

28. Phêrô Nguyễn Văn Luận|Gò Đền

29. Giuse Hoàng Minh Mẫn|Chánh Toà

30. Giuse Nguyễn Công Minh|Đại Điền

31. Phêrô Nguyễn Văn Nghệ|Cây Vông

32. Phêrô Nguyễn Đức Nhậm |Cây Vông

33. Phêrô Nguyễn Minh Phán|Phước An

34. Phaolô Nguyễn Duy Phụng|Phước Thiện

35. Giuse Nguyễn Văn Phước |Chánh Toà

36. Lê Văn Quang |Phước Hải

37. Giuse Võ Đình Quốc |Hoà Nghĩa

38. Phanxicô Xaviê Ngô Văn Quỳnh|Vĩnh Phước

39. Antôn Phạm Hoàng Sanh|Ninh Hòa

40. Antôn Phạm Ngọc Sủng| Thanh Hải

41. Antôn Nguyễn Quang Sỹ|Hoà Yên

42. Phêrô Nguyễn Tiến Toàn| Hà Dừa

43. Phanxicô Nguyễn Ngọc Tuấn|Hộ Diêm

44. Giuse Bùi Phạm Đường Thái|Phước Thiện

45. Giuse Đặng Quang Thăng|Vinh Trang

46. Giuse Võ Đình Thuần|Hòa Yên

47. Phaolô Đỗ Thanh Trung|Bình Cang

48. Giuse Nguyễn Thế Vũ |Ba Ngòi

49. Giuse Nguyễn Đức Vinh |Ba Làng

[/table]

– Có 49 người theo Sổ Ghi điểm Lục cá nguyệt năm 1974-75

– Hiện còn 48 Phiếu Khai Lý lịch

– Đây là lớp cuối cùng của TCV Sao Biển Nha Trang.