Home | | Register

Thân mẫu của hai anh em Tâm sb72 và Sanh sb74 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Xin kính báo cùng quý anh em:

Cụ bà Têrêsa Lưu Thị Hân là Thân mẫu của Phạm Hoàng Sanh SB74 và Phạm Công Tâm SB72

Đã qua đời lúc 13h15 ngày 8.5.2014

Nhập quan lúc 10h ngày 9.5.2014

Thánh lễ An táng vào lúc 13h30 ngày 13.5.2014 tại nhà thờ Ninh Hòa , do cha Nguyễn Bình An SB58 làm chủ tế

Hỏa táng tại nghĩa trang phía bắc Nha Trang

Mời xem vài hình ảnh AE SB74 viếng bà Têrêsa

https://plus.google.com/photos/105740763471528948127/albums/6011449195448550673?banner=pwa

Jos. Trần Ngọc Hải 74