Tin vui: cháu Nguyễn Nam Minh Thụy sbc65 thành hôn

Tin vui Thành Hôn

Ông Giuse Nguyễn Vân Nam (Vinam) & Bà Maria Nguyễn Thị Cảnh

Giáo xứ Tân Hoà, Ban Mê Thuột

Bà quả phụ Nguyễn Đềm, nhũ danh Nguyễn Thị Minh Lý

DăkMil, Dăk Rông

Trân trọng báo tin Lễ Thành Hôn của con chúng tôi:

Gabriel Nguyễn Nam Minh Thụy Thứ nam

Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Quý nữ

Hôn lễ được cử hành

tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hoà, Giáo phận Ban Mê Thuột

vào lúc 19 giờ 00 ngày 01 tháng 07 năm 2014 (nhằm ngày 05 tháng 06 năm Giáp Ngọ)