Thân mẫu của ba anh em Thường 62, Phẩm 71 và Hồng 74 đã về Nhà Cha

CÁO PHÓ 

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, tang gia chúng con kính báo:

Mẹ, Bà Ngoại, Bà Nội, Bà Cố chúng con là

Bà Cố Anê Nguyễn Thị Tứ

Sinh 1919, tại Việt Nam

An nghỉ trong Chúa lúc 1giờ 15 sáng (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại Phan Rang, Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi.

Tang gia đồng khấp báo

Trưởng Nam: Nguyễn Trung, vợ Phùng thị Ngọc Lan, các con, cháu, Sàigòn, Việt Nam

Thứ Nam: Nguyễn Cang, vợ Trương thị Ngọc, các con, cháu, Thủ Đức, Việt Nam

Thứ Nam: Linh Mục Giuse Nguyễn Thường, Phó Giám Đốc, Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang, Việt Nam

Thứ Nam: Nguyễn Lý, vợ Nguyễn thị Sơn, các con cháu, Florida, Hoa Kỳ

Trưởng Nữ: Nguyễn thị Giáo, chồng Nguyễn Thân, các con cháu, Phan Rang, Việt Nam

Thứ Nam: Phó Tế Giuse Nguyễn Phẩm, vợ Đinh Xuân Dung và các con, Texas, Hoa Kỳ

Thứ Nam: Nguyễn Hồng, vợ Nguyễn thị Hiền, các con cháu, Washington, Hoa Kỳ

Thứ Nữ: Nguyễn thị Liên Phụng, chồng Phạm Ngọc Thắng, các con cháu, Phan Rang, Việt Nam

Thứ Nam: Nguyễn Hoàng, vợ Nguyễn thị Phan, các con, Texas, Hoa Kỳ

Xin Miễn Phúng Điếu