Thầy Phó tế Nguyễn Công Viên SBC62 sắp được thụ phong Linh mục

HÂN HOAN KÍNH BÁO

Thầy phó tế Giuse Nguyễn Công Viên,

con của anh chị Gioan Nguyễn Thưởng Sb62 và Luxia Trịnh Thị Ánh,

thuộc giáo xứ Cây Vông,

– Sẽ thụ phong Linh Mục vào lúc 08g30′, thứ Sáu ngày 28/11/2014 tại nhà thờ giáo xứ Hòa Nghĩa, Cam Lâm, Khánh Hòa.

– Thánh lễ Tạ Ơn: Tại nhà thờ Cây Vông, Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa, Vào lúc 09g00′ ngày 29/11/2014.

Hân hoan báo tin.

Long Paul 63