Cung đàn tôi (Nguyễn Thế Hùng sb62)

Cung đàn tôi

 

Tôi ôm cây đàn tôi,

Vào rừng ca với gió.

Nhặt vội mảnh sao trời,

Ghép  lên bờ phím cũ.

 

Từng âm thanh bật khóc,

Lạnh phím đàn chiều nay,

Tình anh theo nốt nhạc,

Run trên những sợi gầy.

 

Nhớ chiều xưa rất lạnh,

Ta hát giữa đồi hoang,

Chim ngại ngùng vỗcánh,

Bỏ quên đời thênh thang.

 

Xa  lối thu vàng võ,

Em gọi gió đông sang,

Anh giọt thương giọt nhớ,

Thấm ướt dấu trăngngàn.

 

Em nỡ mang tiếng hát,

Bay xa cung đàn tôi,

Em gửi bờ môi nhạt,

Lên năm tháng tàn phai.

 

Mắt xưa buồn vời vợi,

Em khóc chuyện ly tan.

Thương giọng ca năm ấy,

Anh giữ mãi cung đàn.

 

Nguyễn-thế-Hùng