Cây Bông Huệ (Nguyễn Hoàng 57)

Cây Bông Huệ   Thế là nhà tôi đã có bông huệ trắng để dâng cho thánh cả Giu-Se. Chậu bông huệ không những cho ra một cây mà có tới hai cây. Trước cửa nhà chúng tôi có một bức tượng Thánh Cả Giu-Se. Tuy cả hai chúng tôi không hề nói, nhưng bức … Read more