CON KHÔNG ĐẾN

CON KHÔNG ĐẾN   Chiều nay con không đến, Nơi ấy Chúa buồn không? Mưa vỡ nóc giáo đường, Cô đơn vàng ánh nến.   Chiều nay con không đến, Cung thánh vắng lời kinh, Chúa đứng khóc một mình, Lệ tròn như giọt nến.   Chiều nay con không đến, Chúa giang tay đợi … Read more