CON KHÔNG ĐẾN

CON KHÔNG ĐẾN

 

Chiều nay con không đến,

Nơi ấy Chúa buồn không?

Mưa vỡ nóc giáo đường,

Cô đơn vàng ánh nến.

 

Chiều nay con không đến,

Cung thánh vắng lời kinh,

Chúa đứng khóc một mình,

Lệ tròn như giọt nến.

 

Chiều nay con không đến,

Chúa giang tay đợi chờ,

Thánh Giá bỗng chơ vơ,

Nghiêng buồn theo ngọn nến.

 

Chiều nay con không đến,

Chúa khát một lời yêu,

Linh hồn con trăm chiều,

Chảy tan theo hàng nến.

 

 

Nguyễn-thế-Hùng Sb62