Home | | Register

Hai họ Cựu Sao Biển kết tình thông gia

Lớp SB 72 chúng em xin thông báo tin vui :

Lần đầu tiên trong anh em Sao Biển đã kết tình thông gia với nhau:
NHÀ TRAI
Anh Giuse Nguyễn Xuân Phần SB 72 & Chị Anna Nguyễn Thị Hiền
Thôn Tây 2, Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
NHÀ GÁI
Anh Micae Nguyễn Hội SB 62 & Chị Maria Nguyễn Thị Khiêm
Thôn Tây 3, Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
TRÂN TRỌNG BÁO TIN LỄ THÀNH HÔN CỦA CON CHÚNG TÔI:
Gioan Nguyễn Xuân Nghĩa, Trưởng Nam,
kết duyên với
Têrêsa Nguyễn Thị Nhã Thanh, Út Nữ
Thánh Lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào lúc 18g ngày 12/4/2013 tại Nhà Thờ Giáo xứ Cây Vông và Linh Mục chủ sự thánh lễ hôn phối là Cha Cao Tấn Phúc SB 62 (Giáo sư Đại Chủng Viện Sao Biển).
Lớp SB 72 chúng em xin thông báo và chúc mừng hai gia đình SB 62 & SB 72 được kết tình thông gia vui vẻ ; hai cháu Nghĩa Thanh được hạnh phúc trọn đời.