Home | | Register

Hội ngộ 55 Năm TCVSB: Hình ảnh Hội ngộ (Quang-Tịch 68)

Hội ngộ 55 Năm TCVSB: Hình ảnh Hội ngộ (Quang-Tịch 68)

Xin chia sẻ với quý anh em hình ảnh Hội Ngộ 2013 , đặc biệt với Gia đình CSB68 (Phần Thánh Lễ và Tiệc Mừng tại Ba Làng)

(ảnh do Quang CSB con đỡ đầu của Tich 68 chụp)

Xem hình: https://plus.google.com/photos/103805422756150938354/albums/5904685979975574225?authkey=CK6ckeG32-DP_QE

 

Hình Hội Ngộ tại Suối Hoa Lan:

Xem hinh: https://plus.google.com/photos/103805422756150938354/albums/5904706848485503793?authkey=CIbShM73vbiOogE