Home | | Register

Thân phụ của anh Nguyễn Văn Tiến sb68 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Thân phụ của anh Giacôbê Nguyễn Văn Tiến sb68 là ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Việt vừa qua đời vào lúc 21 giờ 30 ngày 19 tháng 8 năm 2013 tại Giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 15h ngày 22 tháng 8 năm 2013 tại Nhà thờ Giáo Xứ Chợ Mới.

Kính mong anh em cùng góp lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan B. được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo.

Dũng SB68