Home | | Register

Thân mẫu của anh Trần Siêu Việt sb66 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha
Quí anh em thân kính,
Nhà em vừa nhận được tin:
Bà cố Maria Trần Thị Linh, thân mẫu của Lm. Trần Việt Bắc Hải và anh Trần Siêu Việt sb66, vừa ra đi về Nhà Cha vào lúc 1 giờ 30 phút sáng thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2013 tại San Jose, California, hưởng thọ 83 tuổi.
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào sáng thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2013 tại San Jose (chưa rõ chi tiết).
Trong tình Mẹ Sao Biển, xin quí anh em cùng hiệp dâng Thánh lễ và kinh nguyện cầu cho linh hồn bà cố Maria được về vui hưởng nguồn sống vĩnh cửu trên thiên đàng.
Điện thư chia sẻ tình hiệp thông, xin gởi về: vietstran@gmail.com
Chân thành cám ơn.
dovyha