Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Hoàng Đình Thọ sb73 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ bà Maria Hà Thị Hường, nhạc mẫu của Hoàng Đình Thọ Sb73 đã về nhà Chúa vào lúc 04g00′ sáng ngày 02/09 tại giáo xứ Thanh Hải, Nha Trang hưởng thọ 78 tuổi.

MARIA HÀ THỊ HƯỜNG

– Sinh: ngày 12/12/1937.

– Nguyên quán: Bình Định.

– Từ trần: 04g sáng ngày 02/09/2013.

– Nhập quan: 19g ngày 02/09/2013.

– Di quan: 14g15′ ngày 04/09/2013.

– Thánh lễ an táng: 15g ngày 04/09/2013.

– An táng: tại nghĩa trang Khổng Học.

Nay kính báo.

Long Paul 63