Home | | Register

Nhạc phụ của anh Nguyễn Thái Sơn sb72 đã về Nhà Cha

                VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

                   Anh em CCS Sao Biển vùng Nha Trang & Phụ cận

                   Vô cùng thương tiếc và hiệp thông

                   Cầu nguyện cho linh hồn cụ ông Phanxicô Xaviê,

                   Nhạc phụ của bạn Nguyễn Thái Sơn 72,

                   Đã về cùng Chúa vào lúc 3 giờ 25’ ngày 23/9/2013

                   Tại tư gia thuộc Giáo Xứ Cầu Ké (Nha Trang),

                    Hưởng thọ 92 tuổi.

                   Xin chia sẻ niềm thương tiếc

                   cùng tang quyến bạn Sơn 72.

                   Xin Thiên Chúa Đấng giàu lòng từ ái đoái thương,

                   Đón đưa linh hồn Phancicô Xaviê về hưởng Nhan Thánh Chúa.

                  T/m. Cựu Chủng Sinh NT&PC.

                  Nguyễn Kim Ngân Sb59