Home | | Register

Thân mẫu của anh Nguyễn Văn Tánh sb59 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Kính Quý Anh Em,

           Vừa nhận được được tin Thân mẫu của Anh Nguyễn văn Tánh 59 , là Cụ Maria Nguyễn Thị Tiên đã được Chúa gọi về vào lúc 18g15′ ngày 25.9.2013.

           Thánh lễ An táng sẽ được cử hành tại nhà thờ  Giáo xứ Thanh Điền – Cà Đú vào lúc 4g Thứ Bảy ngày 28.9.2013.

           Xin chia buồn với Anh Chị Nguyễn Văn Tánh 59 và gia đình.

           Nguyện xin Chúa thương đến Cụ Maria và ban hưởng hạnh phúc với Ngài.

           Kính báo.

           Nguyễn Công Khanh 70