Home | | Register

Thân phụ của anh Nguyễn Văn Trong sb69 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

 

Kính báo :

Cụ Phê rô Trần Ân , 95 tuổi, thân phụ của Trần văn Trong CSB69,

qua đời vào lúc 15 giờ 30 chiều ngày 27/09/2013 tại TP. Nha Trang.

– Nhập quan vào lúc 19 giờ 00 ngày 28/09/2013.

– Thánh lễ an táng vào lúc 4g45 sáng ngày 30/09/2013 tại Nhà thờ Chính tòa Nha Trang.

-Sau đó sẽ hỏa táng.

Xin anh em góp lời cầu nguyện cho cụ Phê Rô.

Hạnh 69