Home | | Register

Tìm trong nỗi nhớ (Văn Thôn)

Tìm trong nỗi nhớ

Ta về mỏi gót

miên man

Nghe con sóng vỗ

khúc ngàn khơi xa

 Bến  bờ lối ngập  phù sa

Trầm như điệp khúc

lời ca ban chiều

Ta về

xuôi nước thuỷ triều

Lướt theo con sóng

dập dìu hải âu

Một ngày

để gặp lại nhau

Ngẩn ngơ

như giấc chiêm bao nhiệm mầu

Một đêm

không ngủ mắt sâu

Tưởng như mình

đã ngục tù bao năm

Mơ màng sáng rực trăng rằm

Nghe tim thổn thức

thì thầm mưa ngâu

Năm lăm năm cũng gặp nhau

Tìm trong nỗi nhớ

ngày sau chẳng còn

Văn Đại Điền 

 (Văn Thôn 60)