Home | | Register

Cảm nhận (Trần Thế Miên & Kristina)

Cảm nhận

Miên đã xem các hình ảnh , các videos và đã đọc các bài viết của các anh gởi cho  tất cả các Anh Em Sao Biển chúng ta ghi lại các cảm nhận sâu xa của chúng ta về các sinh hoạt chung của Đại Gia Đình Sao Biển trong cuộc Đại Hội Ngộ 2013 vừa rồi .  Miên rất khâm phục và qúy trọng tài tổ chức, lãnh đạo, hướng dẫn và chăm sóc tận tình của các anh, đồng thời cũng rất khâm phục sự hy sinh , sự tận tụy và sự xây đắp, bồi dưỡng, vun trồng cho Ngôi Nhà của Đại Gia Đình Sao Biển chúng ta được tốt đẹp hơn và bền vững hơn về mọi mặt, mọi điều và mọi phương diện …. Tất cả các Anh  Em cùa Ban Tổ Chức Đại Hội Ngộ thật rất đáng tung hô và ngợi khen mãi mãi …. Miên nghĩ rằng tất cả các anh chị em và các con cháu Sao Biển chúng ta cũng sẽ ghi nhớ các công ơn to lớn nầy của các anh mãi mãi . Các anh thật rất đáng ngợi khen. Xin cầu chúc các Anh Em được vạn sự an lành, thành công rực rỡ và thịnh vượng trong sự thương yêu và phò hộ của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria nhân hiền  .

Thân qúy  ,

Trần Thế Miên & Kristina