Home | | Register

Bức tranh (Nguyễn Kim Ngân)

Bức tranh

Anh em trong BTC Hội Ngộ Sao Biển 2013 trong phiên họp tại Bình Cang đã đồng ý treo bức tranh lớn của TCV Sao Biển ngày xưa khổ lớn tại quán cà phê Piano, để tất cả các anh em có thể cùng ngắm và tưởng nhớ. Đây là bức tranh do lớp 73 tặng cho BDD vùng Nha Trang tại Chợ Mới. Mà BDD thì không có cơ sở nào để treo cho anh em đến thưởng lãm và hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đềm của ngày xưa thân ái.Treo tại quán cà phê Piano để anh em trong hay ngoài nước ghé lại đều có thể chiêm ngưỡng.

Kim Ngân 59