Home | | Register

Hàn huyên (Lê Trí Nhơn & Nguyễn Kim Ngân)

Hàn huyên

Thật ra nói về ngày HN thì để quy tựu một số người như vậy không phải dễ đâu
Hơn nữa tôi thấy SB có sự đoàn kết từ lâu rồi qua những tâm tư, trang web và những biến cố đã được chia sẻ trên mang từ bao nhiêu năm nay.
Lần này gặp Quang(đai gia), anh Sự, Thế Hùng, Thưởng, Khanh, Hội là những gương mặt tôi gặp lần đầu tiên nhưng coi cũng như gia đình, không phân biệt.
Chỉ tiếc là Hồ Sĩ Hữu bận không đi được thôi.
Cuộc HN kỳ này tôi được Đào Đức Kim (Canada) tài trợ mục đích là để gặp lại anh em cũ , chờ 5 năm nữa biết ai còn ai mất.
Thỉnh thoảng ra NT gặp Cao Kỳ Hương là thổ địa dắt tôi đi chơi.
Về Phan Rang gặp Tôn, Tiên, Điệp kéo nhau đi ăn thit chó rất thường.
Ngoài ra có gặp được ai đâu vì thời gian tôi có giới hạn.
Trước kia cũng có cơ may gặp lại Cố Đạt 3 năm trước khi ngài mất và rồi năm nào cũng về PR họp Chúa Chiên Lành vậy.
Vì tôi học Dalat có 1 năm rồi đi 42 năm rồi nên nhiều gương mặt không hình dung ra nổi, có điều Long Paul không có thay đổi nhiều chỉ có già đi một chút thôi
Vấn đề rất cảm động khi kèn thổi bài tưởng niệm hương hồn tử sĩ tôi nghĩ các anh  em SB đã nằm xuống cũng được tham gia,
Tôi cũng được gặp lại cha Ngoc hồi xưa làm linh hướng CCL, dạo này cũng quá già rồi.
Thôi khi nào gặp nhau tha hồ hàn huyên nhỉ.

LTNhơn 62

_________________________________

 

( Lê Trí Nhơn 62 )

Tôi có gặp lần đầu tiên và ngồi cùng bàn với Lê Trí Nhơn 62 ở trên bán đảo. Khi nói chuyện, tôi cũng được biết Nhơn là anh ruột của Lê Công Danh 65, người anh em đông y sĩ  ra đi trước chúng ta tại bệnh viện Soc Trăng  ngày 21/10,2011. Tôi có viết bài nhắc lại sự kiện này trong Dấu chân Sao Biển 2012 . Điều lạ lùng là ngày hội ngộ 23/7 cũng là ngày sinh của Lê Công Danh. Lê Trí Nhơn trông rất đẹp trai và đã công tác trong ngành du lịch hơn 20 năm. Chúc mừng Nhơn gặp lại anh em ngày xưa.

Kim Ngân 59