Home | | Register

Lời cảm tạ (Nguyễn Trọng Tôn)

  LỜI CẢM TẠ

Chân thành cám ơn

 anh em BTC  HN2013 , Quý Anh Em SB,

Quý Anh Em miền Nha Trang đã riêng tặng cho

chòi Sao Biển

LOGO ”  CÙNG VỀ BÊN MẸ “.

Tôn sẽ đặt logo nơi một chỗ thật trang trọng trong

chòi để khi anh em về chòi sẽ nhắc nhở

 ngày Anh Em

 “CÙNG VỀ BÊN MẸ ” năm 2013.

Thân kính,

Jos. Tôn 60