Home | | Register

Hội Ngộ hải đảo (Lm. Nguyễn Quang Vinh)

Hội Ngộ hải đảo

Hoa Lan hải đảo: ta về đây
Vui hưởng bên nhau phút sum vầy.

Má hóp khô cằn: năm tháng trải.
Tim nồng rực cháy: mến thương đầy.

Cuộc đời vất vả: đà bỏ lại
Hội Ngộ vui tươi: phút giây nầy.

Gặp lại mai sau: lòng luôn nhớ
Ngàn năm SAO BIỂN: mãi men say.

Vinh 61
(10/7/2013)