Home | | Register

Hội Ngộ (Lm. Nguyễn Quang Vinh)

HỘI NGỘ

Hội Ngộ về đây ta muốn bay

Vạn dặm từ xa để đến ngay

Nơi ấy ta cùng nhau gặp mặt

Vui đùa thỏa chí: thật vui thay!

Tiếc là không được như ý nguyện!!!

                                                                                                                           Vinh 61