Home | | Register

Các Linh mục Cựu Sao Biển

Các Linh mục  Cựu Sao Biển  

Sau hơn 17 năm hoạt động từ năm 1958 đến năm 1974 với nhiều thế hệ chủng sinh, TCV Sao Biển Nha Trang đã đào tạo được 01 Giám mục  và 53 Linh mục (có 4 linh mục đã qua đời) cho hai giáo phận Nha Trang và Phan Thiết . Những linh mục vào trước năm 1958 đã học tại TCV Sao Biển, thường được gọi là lớp 57,

Lớp 57 có 3 linh mục: Simon Võ Kinh, (lm.1972) (RIP). Phêrô Nguyễn Luân (lm.1973) (RIP,1987); Tađêô Phan Đình Tạc (lm.12/5/1972), cha quản xứ Gò Muồng;

Lớp 58 có 4 linh mục: Giuse Nguyễn Bình An (lm.1/4/1975) cha quản xứ Phước Hải; Augustinô Nguyễn Văn Lạc (lm. 12/5/1974), quản xứ Bình An- GP.Phan Thiết; Phêrô Phạm Ngọc Phi (lm.13/9/1975), giám đốc ĐCV Sao Biển Nha Trang; Gioakim Đoàn Sĩ Thục  (đã hồi tục)

Lớp 59 có 5 linh mục: Giuse Ngô Mạnh Điệp (lm.24/6/1975) quản xứ Cầu Bảo; G.B. Hoàng Văn Khanh (lm.24/6/1975), Cha Tổng Đại Diện GP Phan Thiết, Quản xứ Thanh Hải; Phanxicô Nguyễn Văn Nhị (lm.7/9/1975),Hoa Kỳ; Phêrô Mai Tính (lm.7/9/1975), nhạc sĩ Mi Trầm, cha quản xứ Ngọc Thủy; Giuse Đinh Vĩ Đại (lm. 21/11/1975), Nhà hưu dưỡng linh mục Phan Thiết.

Lớp 60 có 4 linh mục: Phanxicô. Xavier Nguyễn Chí Cần (lm. 25/8/1976), quản xứ Chợ Mới; Augustinô Mai Hứa (lm.30/7/1991), nguyên quản xứ Cây Vông, nguyên hạt trưởng hạt Diên Khánh (RIP 2013); Giuse Nguyễn Văn Lừng (lm. 31/5/1990) du học tại Pháp. Antôn Nguyễn Hữu Hoàng (đã hồi tục).

Lớp 61  có một giám mục và hai linh mục: ĐC Giuse Nguyễn Chí Linh (lm.30/2/1992), ĐTC Phao lô II bổ nhiệm giám mục Thanh Hóa (12/6/2004). Tấn phong giám mục (4/8/2004) tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. Khẩu hiệu: Ut sint unum (Xin cho họ nên một); Phêrô Nguyễn Quang Vinh (1986) New Jersey (USA); Alphonse Trần Khánh Thành P.S.S.(1977), giáo sư ĐCV Lâm Bích Huế,  (RIP, 28/3/2007).

Lớp 62 có 5 linh mục : Phêrô Đình Đình Chiến (lm. 17/3/1994), Phan Thiết; Giuse Hồ Sĩ Hữu (lm. 15/8/1991) Quản xứ Vinh Tân-Phan Thiết; Jean Bosco Cao Tấn Phúc (lm. 7/12/1995), GS – ĐCV-Sao Biển Nha Trang. Dominic Vũ Đình Thái PSS. (lm. 7/2/1996);    Giuse Nguyễn Thường (lm. 9/5/1990), GS – Phó Giám Đốc ĐCV/Sao Biển Nhatrang.

Lớp 63 có 2 linh mục : Phêrô Hồ Văn Hưởng (1998), (RIP 24/11/2004); Phêrô Trần Bá Ninh (lm.30/7/1991) GS Đại Chủng Viện Sao Biển NT.

Lớp 64 có 6 linh mục: Louis Nguyễn Phúc Hải (lm.5/4/1994), quản xứ Cây Vông; Giuse Đinh Văn Hoành (2001) (RIP 20/7/2005); Michel Hoàng Minh Hùng (lm.22/2/2006)GX Tầm Hưng-Phan Thiết; Phêrô Hồ Mạnh Tín (lm. 29/6/1995) TGM Nha Trang; Alphonse Phạm Xuân Thi, SVD 2002, Pháp; Gioan Trần Văn Trông (1994), KP.3, An Thới-Phú Quốc- GP.Long Xuyên.

Lớp 65 có 2 linh mục Giuse Nguyễn Đức Khẩn (lm. 19/2/1998), Phú Lâm, Phan Thiết; Giuse Lưu Thanh Kỳ (1998), Phước Long-Bình Phước-Ban Mê Thuột.

Lớp 66 có 4 linh mục: Giuse Nguyễn Đức Diện (lm.14/5/1983), giáo xứ thánh Gertrude, Louisiana, USA; Phêrô Phạm Hùng Lê (lm.15/10/1993) Quản xứ Ba Làng; Giêrađô Nguyễn Quang Minh (lm.15/10/1993) Quản xứ Vạn Xuân; Phê rô Hoàng Bá Chỉnh (Úc châu).

Lớp 67 có 2 linh mục: Giuse Nguyễn Văn Hiên (lm. 22/2/2006) Gio Linh-Phan Thiết; Phê rô Nguyễn Khoa Toàn (Úc châu).

Lớp 68 có 2 linh mục: Đào Quang Toản (1991), Pháp; Trần Văn Trợ S.J. (1995) Úc châu.

Lớp 69 có 6 linh mục : Dominico Nguyễn Công Đắc (lm.15/10/1993), TGM Nha Trang; Phê-rô Trần Văn Điện (lm. 19/6/1997) Lương Sơn; Antôn Nguyễn Công Nam (lm. 29/6/1995), Bình Cang; Vincent Điềm Lê Thành Nhân (1998); Taddeo Nguyễn Đình Phúc (lm. 23/6/2000), Ninh Hòa; Jean Therese Nguyễn Minh Hiền (1985) Vinh Tân; Phan xi cô Xavie Trần Quang Láng (lm.29/6/1995), Phú Nhơn.

Lớp 70 có 4 linh mục : G.B Ngô Đình Tiến (lm. 15/10/1993) TGM Nha Trang; Giuse Trần Đình Hòa (lm. 29/6/1995) Dục Mỹ; Ignaxio Bùi Sĩ Đức (lm. 6/7/1995) Tu hội Nagia; Giuse Nguyễn Văn Tuấn.

Lớp 71 có 2 linh mục: Mai Thúc Biện (Canada) và Vũ Văn Tập O.P. (USA).

Lớp 72: không có linh mục.

Lớp 73 có 2 linh mục : Gioakim Nguyễn Phúc Hòa (lm.1997) Gò Sạn; Dominico Mai Xuân Vĩnh (lm. 19/6/1997) ĐCV Sao Biển Nha Trang.

Lớp 74: không có linh mục –

Tổng cọng có 55 linh mục và 1 giám mục, hiện có 4 linh mục đã qua đời, 2 linh mục đã hồi tục. Các lớp có từ 5 đến 6 linh mục là lớp 59, 62, 64, 69.

 

 Và các linh mục con của Cựu Sao Biển

 

Antôn Nguyễn Ngọc Trãi (lm 2005) con anh Nguyễn Thành Mỹ 57 (Hộ Diêm).

Phêrô Trần Phạm Bảo Khanh (2010) con anh Trần Dưng 66 (Gò Đền).

G.B. Vũ Khắc Duy (Lm. 4/8/2012) dòng Đa Minh, con của Vũ Ngọc Trân 64 (Thanh Hải, Phan Thiết)

 

DCSB 3