Home | | Register

Hướng về Hội Ngộ 2013 (Lm. Nguyễn Quang Vinh)

Hướng về Hội Ngộ 2013

Năm lăm sau: bên góc trời hải đảo

Chỉ mong sao chia sẻ chút tình thân,
Dâng lên Mẹ chút tâm tình con thảo,
Rồi lại đi phiêu bạt giữa bụi trần.

Mẹ ơi, Mẹ, thương con đang cầu khấn
Dủ tình thương bảo bọc đám con hiền.
Giữa hiểm nguy lòng con luôn phấn chấn:
Có Mẹ bên xóa sạch mọi ưu phiền.

Trên bước đường trần ai, ta gặp lại
Tay trong tay, mặt đối mặt: tươi cười
Vì trong ta cùng một giòng máu chảy.
Sao Biển kia: sợi dây nối cuộc đời.

Vinh 61
7/7/2013