Home | | Register

Bạn bè lớp tôi (Nguyễn Thế Hùng)

Bạn bè lớp tôi

Bạn bè lớp tôi,
Qua tuổi sáu mươi rồi,
Rải rác vạn phương trời
Hồn vẫn xanh màu Nha Trang năm cũ
Vẫn cười vui,
Vẫn chuyện trò hoang vỡ
Hơn thuở nào chung lớp chung đôi
Khao khát tìm nhau để nói để cười
Những email, những giòng thơ lấp lánh
Kỷ niệm xưa ngập bên lòng canh cánh
Lũ lượt về nhuộm đỏ ký ức xưa
Đứa nói nhiều…ngang bướng, đứa vu vơ
Đứa thấy gái liếc mắt cười túm tím
Tình bạn lớp tôi như trái đời mọng chín
Tuổi xế chiều chợt lộng lẫy đam mê
Khi có bạn xa về
Lại ơi ới gọi nhau như trẻ nít
Một chầu cà phê,  gặp mừng tíu tít
Hẹn mát trời ngồi quán rượu ven đê
Nha Trang ơi, ta lũ lượt tìm về
Để nối thêm những bến bờ hoang dại
Có vài đứa ra đi rất tội
Xa bạn bè, yên nghỉ chốn ngàn khơi
Thượng Đính ơi, mày còn nợ một lời :
Hẹn năm đó về Sài Gòn họp mặt
Nhớ cả bọn chợt ngây ngô òa khóc
Khi được tin buồn: thằng Khả, thằng Dong
Rồi Quý đen, Nguyễn Lập, Minh Phương…
Những chia ly ôi xé đau da thịt
Kỷ niệm lớp tôi làm sao kể xiết
Thương công lao dạy dỗ của thầy cô :
Thầy như  con đò xưa

Đưa con tới bến bờ,
Xin năm tháng đừng mưa
Lạnh thầy tôi tội nghiệp !
Cám ơn đời đã cho ta biết
Trong thẳm sâu, trong đáy ký ức mình
Có khung trời thật đẹp, thật mông mênh
Có lẽ là em…Nha trang thuở ấy

 

(Nguyễn-Thế-Hùng 62)