Home | | Register

Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách (Ban biên tập)

Đức ông  Phêrô Nguyễn Quang Sách

Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách sinh ngày 3/9/1923 tại Cây Vông, Diên Khánh, Khánh Hòa. Năm 1934 ngài vào Tiểu chủng viện Làng Sông, Qui Nhơn và thụ phong linh mục ngày 3/8/1953. Ngài đã từng làm cha phó, cha xứ tại Giáo phận Qui Nhơn và Nha Trang, rồi làm giáo sư và giám đốc Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Từ 2/6/1979 đến 25/11/2001, ngài làm Linh mục Quản xứ Chánh Tòa Nha Trang, kiêm Tổng Ðại Diện Giáo Phận và Linh Mục Hạt trưởng giáo hạt Nha Trang.

Thời gian làm Giám đốc Tiểu chủng viện (1967-1973) ngài đã chuyển hệ thống giáo dục chủng sinh từ chương trình Pháp sang chương trình Việt và đã tốn không ít công sức để Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang được chính thức công nhận là trường Trung học tư thục, với bằng cấp và chứng chỉ được Bộ Giáo Dục chứng nhận.

Thời gian hơn 22 năm làm Quản xứ Chánh Tòa,  ngài đã vững vàng điều khiển và dẫn dắt giáo xứ từ những lúc khó khăn cho đến ngày nay. Ngài đã gắng công đổi mới giáo xứ Chánh Tòa Nha Trang về mọi mặt, đặc biệt về cảnh quan và cơ sở vật chất để nâng cao đời sống đạo đức của giáo dân, như nới rộng con đường đi lên nhà thờ, xây dựng hàng rào quanh nhà thờ với những tượng thánh trang nghiêm, nhất là nơi đặt hài cốt người quá cố dọc theo con đường lên nhà thờ – một công trình độc đáo nơi người sống kẻ chết gặp nhau một cách dễ dàng được nhiều du khách khen ngợi khi có dịp ghé thăm nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang

Ngài cũng thật là gương sáng cho các linh mục, đời sống của ngài giản dị, siêng năng lần hạt Mân Côi, sẵn sàng ban bí tích hòa giải bất cứ lúc nào. Tuy ở tuổi 90, ngài vẫn siêng năng nghiên cứu văn kiện Tòa Thánh, các bài giảng của Ðức Giáo Hoàng, và chuyển ngữ các tài liệu này sang tiếng Việt, giúp ích cho nhiều người.

Ngược dòng thời gian, lúc 9g30 sáng Chúa nhật 25/11/2001 Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho, Giám Mục Phó Giáo phận Nha Trang cùng với khoảng 40 Linh mục và đại diện tu sĩ, chủng sinh trong giáo phận và khoảng 1,000 giáo dân hân hoan tham dự cử hành thánh lễ đồng tế mừng lễ Chúa Kitô Vua tại nhà thờ Chánh Toà Nha Trang. Trước khi cử hành thánh lễ, ÐGM đã chủ sự nghi thức trao tước Ðức Ông cho Cha Phêrô Nguyễn Quang Sách, Tổng đại diện Giáo phận Nha Trang. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chấp thuận đơn của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, xin phong tước Ðức Ông cho Cha Phêrô Nguyễn Quang Sách, vào ngày 22/09/2001. Quyết định của Toà Thánh số 17.015/ON do ÐGM Sandri thuộc Quốc Vụ Khánh Toà Thánh ký ngày 4/10/2001.

Với việc phong tước Ðức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách như là một sự nhìn nhận của Tòa Thánh về những cống hiến cũng như công lao khó nhọc của ngài trong suốt 48 năm linh mục.(Nguồn GPNT. ORG)-