Home | | Register

Sáu mươi năm hồng ân (Thanh Hương)

Sáu mươi năm hồng ân

(Mừng kỷ niệm 60 năm LM

của Đức Ông Phêrô Nguyễn quang Sách)

 

Nhớ sớm thu, gió mây về hạnh ngộ

3 tháng 8, ngày dạ hội hồng ân

Cả không gian vàng rượm sắc vĩ cầm

Réo rắt theo chiếc cẩm bào Thiên Chức

Muôn lối nhân sinh, bấy lời nô nức

Mừng ca vang  lời chúc: hồng phúc thay

Con tiến bước với mộng ước dâng đầy

Cánh đồng rộng, chí nam nhi càng rộng

 Đi giữa trời hoa, thẹn lòng phận mỏng

Hạt cát ven đồi ánh ngọc phả hương

Sợ mai kia chén đắng nhạt vô thường

Con nợ Ngài mùa lúa thơm hứa gặt

Nợ Giáo hội lời huấn ngôn dìu dắt

Nợ mẹ cha ơn trời biển dưỡng sinh

Nợ những đêm ru ngọt giấc trở mình

Cho con trọn hành trình vâng ý Chúa

 Sáu mươi năm dấu hồng ân vạn thưở

Cảm tạ ơn trời, tình nghĩa Mẹ Cha

Anh chị em yêu mến sống thuận hòa

Nguyện cầu cho con trọn đời trung tín

Những nẻo đường đã qua, ý Chúa định

Vâng! này con đây xin hãy sai đi

Vì hạnh phúc đàn chiên nguyện kiên trì

Bước lên đỉnh Can-vê kề Thánh Giá

  3 tháng 8, Sáu Mươi Năm nhanh quá

Chén vàng son in dấu tích đá vàng

Thân mọn hèn được chúc tụng Thiên nhan

Ơn Thượng Tế trăm năm dẫu chưa xứng

Giọt hồng ân Người vẫn chuốc thơm lựng

Con đời đời thuộc dòng dõi Menkisêđê.

 Thanh Hương-C.72