Home | | Register

Cố Albert Mollard (Kim Ngân)

          C  Albert Mollard (1916-2007)

Nhớ ngày giỗ lần thứ 6 (22/1/2007 -22/1/2013)

của cố  Albert Mollard (1916-2007)

Bác Độ viết về chuyện chơi tem làm cho bần đạo nhớ đến cái thời mới vào chủng viện quá. Đúng như bác nói, anh em chúng tôi biết và mê sưu tầm tem vào cái thời ấy. Một vài con tem được cố Mollard thưởng sau một hai lần thi hàng tuần đạt vị thứ cao, tôi vẫn còn giữ cho đến bây giờ, vì đam mê cái thú này mà anh em ai ai cũng cố gắng học để đạt vị thứ cao hàng tuần. Cám ơn cha Mollard rất nhiều vì nhờ cha mà anh em chủng sinh tiến bộ thấy rõ trong việc học. Chắc nhiều anh em lớp nhỏ sau 1962 không biết cha Mollard đâu. Cha dạy la tinh các chú lớn thôi. Chúng tôi tiếp xúc nhiều với cha, vì thời đó cha còn kiêm chức quản lý. Có lần cha viết thông báo lên bảng và ký tên : cha Quẩn lý, nên một thời chúng tôi cứ gọi cha quẩn lý khi nhắc đến cha. Tôi biết rõ về cha, vì cha thường có mặt để đôn đốc công việc tay chân của các chú, nhất là vệ sinh nhà WC, có lẽ vào thời đó tôi có năng khiếu làm vệ sinh nhà WC hay sao ấy, nên gặp cha thường xuyên. Cha rất nhiệt tình, năng nổ trong công tác quản lý.

Vài hàng sau đây bần đạo dịch và xin gửi đến anh em để tưởng nhớ đến cha Quản lý của chúng ta ngày xưa:

Cha Albert Mollard (1916-2007) sinh ngày 30 tháng năm 1916 tại Ontex (Savoie), thụ phong linh mục ngày 20 tháng ba 1943, lên đường truyền giáo ngày 3 tháng hai 1946 tại giáo phận Qui Nhơn. Đầu tiên ngài làm tuyên úy quân đội trước khi đi truyền giáo năm 1947. Sau đó ngài học tiếng Việt tại Nha Trang và Bình Cang, Năm 1948, ngài được bổ nhiệm làm giáo sư tại tiểu chủng viện Dinh Thủy (Tấn Tài -Phan Rang) Năm 1950, ngài trở thành cha phó tại giáo xứ Trà-kiệu và năm 1951, ngài coi sóc giáo xứ Quảng-Nam. Sau đó ngài trở lại Nhatrang, coi sóc giáo xứ Bình Cang (1957-1958). Năm 1958, ngài được bổ nhiệm làm giáo sư và cha quản lý của Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang mới thành lập. Ngài phục vụ cho đến năm 1962, rồi trở về Pháp vì lý do sức khỏe. Ngài lui về ở với các trẻ mồ côi tại Bocage ở Chambéry. Từ 1970 đến 1988, ngài phụ trách linh mục tuyên úy nhà hưu dưỡng của Các Xơ dòng Thánh Giuse ở Venthon, rồi ngài có nhiệm vụ làm lễ cho giáo xứ Queige đến năm 1994, trước khi về an dưỡng tại Lauris, nơi ngài từ trần vào ngày 22 tháng Giêng năm  2007.

Kim Ngân 59