Home | | Register

CHÂN THÀNH CÁM ƠN

Chân thành cảm ơn

 

 Nhóm thực hiện

Nội San DẤU CHÂN SAO BIỂN

Xin chân thành cám ơn tất cả các anh em CSB

trong và ngoài nước đã nhiệt tình ủng hộ về tinh

thần và vật chất , trực tiếp viết bài để chúng tôi

hoàn thành tờ Nội San này vào đúng dịp

 

Lễ SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/9/2011)