Home | | Register

Chúc Tết.

Chúc Tết.

Lẳng lặng mà nghe ta chúc ta
Năm mới Tân Mão tốt cả nhà
Anh em Sao Biển tình thắm thiết
Hội ngộ nâng ly cười ha ha
Túi bụi bộn bề quanh năm chạy
Được ba ngày tết ngồi nhẩn nha
Nhìn lại mình ngó quanh bạn hữu
Xin tạ ơn Trên ban an
Đổ Nhậm 74