Home | | Register

Sám Hối.

SÁM HỐI

Em nhặt từng hạt cườm

Để kết thành xâu chuỗi

Như nhặt những mảnh đời 

Đã vỡ vụn đau thương
Từng hạt vụn hạt vụn
Bỗng kết thành lời kinh
Gói trọn cả tâm tình
Với bao niềm tha thiết
Cha ơi tha cho con
Đã bao lần đắc tội
Lời kinh này dâng lên
Cầu cha hằng an bình.
Mẹ ơi con bất hiếu
Chẳng giúp được chút gì
Chỉ ước mong sớm tối
Cầu mẹ luôn yên vui
Tad. Hiền 74