Home | | Register

BÍ MẬT TÌNH YÊU

Bí mật tình yêu

Lúc còn nhỏ, khi nghe đọc Tin Mừng các đoạn Chúa
Giêsu làm phép lạ là lúc tôi rất thích thú, bởi tôi tự hào
về một Sư Phụ quyền năng. Khi lớn hơn, cuộc sống đã
có những va đập lớn nhỏ. Những lúc cơ thể rã rời, trí lực
cạn kiệt, tưởng chừng bỏ cuộc, tôi muốn kêu lên “Lạy
Thầy xin cứu con” như thánh Phêrô đã từng kêu cứu
(Mt 14, 22), nhưng nghĩ rằng mình không may mắn để
có Ngài ngồi cùng thuyền như thánh Phêrô thời ấy. Có
những khi cơ thể đau đớn vì bệnh tật, tôi mong ước
được chạm vào vạt áo Ngài để hết các bệnh tật như Ngài
đã từng làm cho người đàn bà bị bệnh băng huyết (Mc
5, 25) nhưng lại nghĩ Ngài đã ẩn mình gần 2000 năm.
Và những khi ấy, tôi ao ước mình được sống cùng thời
với thánh Phêrô, được ngồi trên con đường mà Chúa đã
từng đi qua để chữa bệnh cho người đàn bà ấy may mắn
ấy.

Có những lúc ngồi suy tư về Ngài, một Thiên Chúa làm
chủ cả không gian và thời gian. Ngài đâu phải chỉ hiện
diện 33 năm sau Công nguyên tại đất nước Do thái xa
xôi, Ngài tồn tại mọi nơi, mọi lúc. Ngài là Thiên Chúa
của sự công bằng. Vậy Ngài đang ở đâu?
Những cảm giác thích thú, những ước mơ, những thử
thách, những suy tư theo thời gian cứ chồng chất lúc mơ
hồ, khi rõ ràng, lúc rời rạc, khi liên tục. Rồi đúng ngày
6/6/2010, tôi đã trả lời được những dằn vặt của chính

mình suốt 40 năm qua. Ngài đang ở đâu? Ngài luôn luôn
bên cạnh ta, Ngài ẩn mình trong chính bí tích Thánh
Thể.
Phát hiện ra mầu nhiệm này, tôi gọi đây là tuyệt đỉnh
của tình yêu. Ngài đã hiến chính mạng sống mình để lập
nên bí tích cao siêu, để vượt cả không gian, bất chấp
thời gian để ở cạnh ta mãi mãi và tôi gọi đây là bí tích
của tình yêu. Chỉ một điều còn lại, ta có nhìn thấy Ngài
hằng hữu trong chiếc bánh nhỏ bé ấy hay không. Thật
đúng, Ngài là Đấng hiện hữu (Xuất hành 3, 14). Câu nói
mà Thiên Chúa đã từng nói với Môsê.
Nếu chúng ta xác tín tuyệt đối, Chúa đang ngự trong
phép Thánh Thể, vậy khi rước lễ là ta đã được Ngài ở
trong lòng-Đấng là vua vũ trụ- thế thì điều gì trên trần
gian có thể làm chúng ta không bình an?.
Thiên Chúa đã hứa ban miền đất hứa nhưng dân Do
Thái phải trải qua 40 năm thử thách, cực khổ trong sa
mạc để sở hữu nó. Mầu nhiệm Thánh Thể dù đã hé lộ bí
mật tình yêu của Thiên Chúa với chúng ta nhưng không
phải ai cũng nhận ra trong con mắt đời thường. Các mầu
nhiệm ấy không thể nhìn qua con mắt thế tục nhưng cần
phải ngắm bởi một lòng mến nội tâm vô song, cần một
thời gian để chiêm nghiệm và một vài thử thách mà
Ngài dùng để tinh luyện mỗi chúng ta.

Gia Tuấn Anh, 6/2010.