Home | | Register

Hội ngộ tại Vạn Xuân

Hội ngộ tại Vạn Xuân

Ngày 14/5/2011, anh em CSB vùng Nha Trang đã có cuộc Hội
Ngộ tại nhà thờ Vạn Xuân, nơi linh mục Giêrađô Nguyễn Quang
Minh, CSB 66 làm quản xứ.
Do bận nhiều công tác, nên số anh em tham dự lần này có phần

khiêm tốn với trên 38 người, ngoài ra còn có một phu nhân CSB
70 từ Phan Thiết cũng về tham dự: thật vinh hạnh
Anh em đã được cha chánh và phó quản xứ  đón thiếp nồng hậu,
cởi mở, thân tình thấm đậm tình anh em Sao Biển.
Đây là cuộc Hội Ngộ thường niên của anh em CSB Vùng Nha
Trang vào dịp Lễ Chúa Chiên Lành (Tuần 4 sau Phục Sinh). Cuộc
Hội Ngộ lần này cũng nhằm mục đích cầu nguyện cho ơn thiên
triệu, cầu nguyện cho các anh em CSB qua đời và tổng kết tình
hình sinh hoạt của CSB vùng.
Cuộc Hội Ngộ tại Vạn Xuân lần này diễn ra rất tốt đẹp.
Sau khi sinh hoạt, Thánh Lễ, ăn trưa, cha quản xứ đã hướng dẫn
anh em đi thăm bán đảo Đầm Môn và nghỉ ngơi thư giản, tắm
biển, ăn cháo cá tại bãi biển Sơn Đừng (Xuân Đừng).
Chương trình Hội Ngộ, tham quan dự định kết thúc lúc 16 giờ,
nhưng anh em quá bịn rịn không muốn chia tay, nên đến 17 giờ,
ba chiếc xe ca mới đưa anh em lên đường về Nha Trang an toàn.
Thay mặt cho Ban Đại Diện Vùng Nha Trang, chúng tôi

Xin cám ơn tất cả các anh em CSB đã dành thời gian quý báu để
về dự Hội Ngộ.
Xin cám ơn tất cả anh em CSB trong và ngoài nước đã có những
lời chúc mừng, khuyến khích và động viên cho cuộc Hội Ngộ.
Xin Cám ơn Cha chánh và phó xứ nhà thờ Vạn Xuân và các anh
em CSB Vạn Giã-Ninh Hòa đã đón tiếp và tạo mọi điều kiện tinh
thần và vật chất cho cuộc Hội Ngộ.
Xin cám ơn anh chị Nguyễn Văn Hoan, CSB 57, đã quan tâm lo
lắng đến đàn em thân yêu qua việc chúc mừng và tài trợ phần lớn
cho cuộc Hội Ngộ này

Nguyễn Kim Ngân CSB 59