Home | | Register

Lục bát cho em(1)

Lục bát cho em

Biết tìm đâu những nụ cười

Hôn lên đôi mắt một thời xa xưa

Dấu bàn chân dưới bóng dừa
Lối về đã khép tủi mùa xuân đi

Mênh mang sóng vỗ thầm thì
Chùm rong biển thấy chia ly não nề

Lắng nghe khúc hát Salve
Dư âm trong cõi bốn bề mênh mông

Nhớ nhau tình cũng mặn nồng
Trường xưa đã mất còn lòng Mẹ yêu.

Tặng các em Sb 72 -73 -74

Hoàng Thơm 60