Home | | Register

Tin Vĩnh khấn của Sao Biển con

-Hân Hoan Báo Tin:

Nữ Tu Tê-Rê-Xa Phạm Thị Thanh Nhàn, con của Giu-Se Phạm Văn Phương Csb65, được Vĩnh Khấn ngày 08.06.2013, tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.

-Thánh Lễ Tạ Ơn: 09g30′ ngày 16/06/2013 tại Thánh Đường Giáo Xứ Kẻ Sặt, Giáo Phận Xuân Lộc.

Hân Hoan kính báo.

Long Paul 63

_____________________

Kính các Bác.
Xin mời các Bác xem ít hình lễ khấn của Soeur Têrêsa Phạm t Thanh Nhàn, con của Anh Cố Phương SB65.
Xin chúc mừng Anh Chị Phương được lên chức ÔB Cố…

Hình ảnh Lễ Khấn

Cảnh 72