Lời ngỏ (BĐD CSB vùng Nha Trang)

LỜI NGỎ

Mỗi năm đến ngày lễ Sinh Nhật của Mẹ, mỗi người anh em
chúng ta vẫn luôn ray rứt nhớ về thời gian sống tại mái trường
Tiểu Chủng Viện Sao Biển. Năm nay , cũng để đánh dấu ngày lễ
trọng đại này, anh em CSB vùng Nha Trang cố gắng ra mắt tờ nội
san này để gửi đến anh em.
Đây là tờ nội san do các anh em CSB trong cũng như ngoài nước
chấp bút và anh em Nha Trang nhận lấy nghĩa vụ góp nhặt, tuyển
chọn in ra thành phẩm để mỗi anh em có thể sống lại những kỷ
niệm khó quên, khơi dậy lên những tình cảm dạt dào, những ý
tưởng cao đẹp đem san sẻ cho nhau…những dấu chân còn in đậm
nét Sao Biển dù thời gian đã phôi pha nhưng không nhạt nhoà…
Hầu hết những bài viết trong nội san này đều được chọn từ trang
Web của CSB vùng Nha Trang và phụ cận, tuy nhiên nhiều anh
em, do công việc mưu sinh, thời gian eo hẹp, hoặc không có khả
năng mua sắm sử dụng phương tiện truyền thông, nên không thể
chuyễn đến anh em những gì cần san sẻ với nhau. Với tờ nội san,
mỗi anh em Sao Biển sẽ có nhiều giây phút hồi tưởng về những
kỷ niệm thật đẹp của một thời đã qua dưới một mái trường.
Tất cả những tác giả của những bài viết trong tờ nội san không có
ai là nhà văn chuyên nghiệp, nên không thể tránh khỏi những
khuyết điểm về cách vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Xin anh em
thông cảm cho. Điều quan trọng là nó chất chứa biết bao nghĩa
tình sâu đậm. Nếu nó liên kết được tất cả anh em trong tình yêu
của Mẹ Sao Biển, vậy là nó đã góp phần làm tròn sứ mạng lịch sử
của nó rồi.
Xin giới thiệu nội san này với anh em CSB khắp nơi. Hãy đọc và
chia sẻ cho gia đình, bạn bè.
Xin cám ơn tất cả các anh em CSB đã cố gắng góp công sức để tờ
nội san này hình thành đúng vào dịp lễ Sinh Nhật Mẹ.

Ban Đại Diện CSB Vùng Nha Trang